L 19: Bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunalt tilskud til biografvirksomhed (Forslag til lov om ændring af lov om film. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunalt tilskud til biografvirksomhed).)

L 19: kommunalt tilskud til biografer

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 19

Fremsat af: Kulturminister Marianne Jelved (RV)

Fremsat dato: 02.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Kulturministeriet

Udvalg: Kulturudvalget (KUU)

L 19 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Forslaget har til formål at tilvejebringe kulturministeren en bemyndigelse til at fastsætte regler for kommunale tilskud, lån og garanti til biografvirksomhed.

Det sker dels med henblik på at sikre, at den kommunale støtte ikke i et urimeligt omfang virker konkurrenceforvridende i forhold til kommerciel biografdrift, dels med henblik på at fastholde kommunernes mulighed for at engagere sig i udviklingen af det lokale biografmiljø, der typisk ikke er kommercielt bæredygtigt.

Kulturministeriet foreslår på den baggrund, at kulturministeren bemyndiges til at fastsætte regler for kommunalt tilskud til biografvirksomhed ud fra følgende principper:

1) Der kan ydes støtte til kunstbiografer.

2) Der kan ydes støtte til øvrige biografer i henhold til EU’s gældende de minimis-forordning.

Baggrunden for forslaget er, at en række større danske biografer har klaget til Kommissionen over filmlovens § 18, der giver kommunerne hjemmel til at yde støtte til biografvirksomhed.

Det foreslås at kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, således at kulturministeren anvender bemyndigelsen til at indføre en overgangsordning med henblik på at give kommunerne mulighed for at tilpasse sig de nye regler.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til lovforslaget, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.10.13
1. behandling
08.10.13
2. behandling
12.12.13
3. behandling
20.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.10.13
Afstemning start
09.10.13
Afstemning slut
19.12.13

Emneord: lov om film

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?