L 14: Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om ferie. (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.).)

L 14: Ændring af lov om ferie

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 14

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 04.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 14 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til formål at sikre lønmodtagere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom en ret til at optjene minimum 4 ugers betalt ferie om året eller en forholdsmæssig andel heraf. Dette sikres rent teknisk ved, at en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, som udgangspunkt har ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag under hver periode med sygefravær i optjeningsåret.

Desuden indeholder forslaget hjemmel til, at arbejdsgivernes betaling for Feriepengeinfo kan ske via en fælles opkrævning, der administreres af Arbejdsgivernes Tillægspension (ATP). Betalingen for FerieKontos administration af Feriepengeinfo kan opkræves via ATP’s fællesopkrævning for de arbejdsgivere, der indberetter oplysninger om feriegodtgørelse til Feriepengeinfo via indkomstregistret. Feriepengeinfo er en portal, der fra 1. maj 2015 skal indeholde oplysninger om alle lønmodtageres optjente feriegodtgørelse. Lønmodtagerne får et samlet overblik over optjent ferie med feriegodtgørelse, og de skal anmode udbetaleren om feriegodtgørelsen via portalen.

De samlede økonomiske konsekvenser for erhvervslivet af lovforslaget skønnes med betydelig usikkerhed at medføre en merudgift på ca. 30 mio. kr. om året for de private arbejdsgivere.

Forslaget vurderes med betydelig usikkerhed at medføre mindreudgifter til feriedagpenge på ca. 5 mio. kr. årligt for det offentlige.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
21.10.14
2. behandling
02.12.14
3. behandling
04.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
03.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2014

Emneord: feriepenge feriepengeinfo sygeferiegodtgørelse

Relaterede forslag:

22.11.2016 L 86: Optjening af ret til feriedagpenge for perioder med sygedagpenge ophæves

27.03.2015 B 134: Afskaffelse af feriepengesystemet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?