L 57: Ændret finansiering af kontrolkampagner og kosttilskudskontrol, og indførelse af mulighed for rekvireret vejledning (Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer. (Ændret finansiering af kontrolkampagner og kosttilskudskontrol, og indførelse af mulighed for rekvireret vejledning).)

L 57: Kosttilskudskontrol mm

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 57

Fremsat af: Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V)

Fremsat dato: 14.11.2015

Vedtaget dato: 21.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet

Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)

L 57 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til formål at indsætte reglerne om den betaling, som opkræves i fødevarevirksomheder til finansiering af den kampagnebaserede fødevarekontrol, i fødevareloven. Betalingen blev tidligere opkrævet sammen med Erhvervsstyrelsens opkrævning til finansiering af næringsbasen, men da lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder blev ophævet med virkning fra 1. januar 2015, sker opkrævningen til kampagnekontrollen nu med hjemmel i en tekstanmærkning på finansloven. Reglerne bør imidlertid indsættes i den relevante lov.

Herudover foreslås takstændringer, som medfører en forhøjelse af betalingen til kampagnekontrollen gældende fra 2017, idet denne aktivitet styrkes, og en nedsættelse af betalingen til finansiering af den styrkede kontrol af kosttilskud.

På baggrund af efterspørgsel fra erhvervet blev det som led i Fødevareforlig 3 af 16. april 2015 besluttet, at fødevarevirksomheder skal have mulighed for at rekvirere vejledning af Fødevarestyrelsen mod betaling ud over den vejledning, der allerede gives til virksomhederne, og på nærmere afgrænsede områder. Det foreslås på den baggrund at indføre regler, der bemyndiger miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler om rekvireret vejledning mod betaling på områder inden for fødevarelovgivningen. Det er hensigten at iværksætte en ordning, hvor virksomhederne får mulighed for at drøfte konkrete problemstillinger. Et væsentligt element i det rekvirerede vejledningsbesøg i forhold til et almindeligt kontrolbesøg er, at det rekvirerede vejledningsbesøg finder sted efter virksomhedens ønske og på et tidspunkt, der ligger tidsmæssigt adskilt af de almindelige kontrolbesøg. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at virksomheden påtænker at indføre nye aktiviteter i sin produktion, og der ønskes mere viden om eventuelle regler herfor, inden aktiviteten påbegyndes.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.11.15
1. behandling
19.11.15
2. behandling
17.12.15
3. behandling
21.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.11.15
Afstemning start
21.11.15
Afstemning slut
21.12.15

Emneord: fødevarekontrol fødevarer

Relaterede forslag:

17.03.2015 B 95: Forbud mod gmo-dyrkning i Danmark

02.12.2014 B 39: En fødevare- og landbrugspakke

08.10.2014 L 17: Afskaffelse af næringsbrevsordningen

01.11.2013 B 15: Mærkning af fødevarer med slagtemetode

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?