L 112: Assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum (Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer. (Assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum).)

L 112: Stofindtagelse i stofindtagelsesrum

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 112

Fremsat af: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)

Fremsat dato: 28.01.2016

Vedtaget dato: 15.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget (SUU)

L 112 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen ønsker at nedbringe dødeligheden blandt personer med et stofmisbrug.

I evalueringen af ordningen med stofindtagelsesrum konkluderes det bl.a., at stofindtagelsesrum synes at være en effektiv foranstaltning, som medfører klare fordele for målgruppen – dvs. personer med en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer – såvel som for det omgivende samfund. De udenlandske erfaringer om, at stofindtagelsesrum vil kunne medvirke til at nedbringe dødeligheden for personer med et stofmisbrug og forbedre deres forhold, synes at være blevet bekræftet i dansk sammenhæng.

Inden for målgruppen for stofindtagelsesrum er der en relativt lille særligt belastet gruppe injektionsbrugere, som ikke fysisk er i stand til at injicere deres euforiserende stoffer. Der er tale om personer, som f.eks. er meget abstinente og ryster så meget, at de ikke selv kan injicere stoffet, eller som f.eks. ikke kan se eller nå en brugbar vene.

Da der er tale om injektionsbrugere med en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer, må de formodes under alle omstændigheder at indtage deres stoffer med assistance. Kan de ikke gøre brug af stofindtagelsesrum, vil den assisterede stofindtagelse finde sted i mindre hygiejniske omgivelser og uden overvågning af kvalificeret personale med større risiko for dødsfald og skader til følge.

De klare fordele for målgruppen, som stofindtagelsesrum medfører, bør også komme de injektionsbrugere, der ikke fysisk er i stand til at injicere deres stoffer uden assistance fra en anden person, til gavn. Assisteret stofindtagelse er forbundet med særligt store risici, der i høj grad kan begrænses, hvis stofindtagelsen sker i hygiejniske omgivelser og under overvågning af kvalificeret personale som i et stofindtagelsesrum.

Regeringen foreslår derfor, at der skabes klare retlige rammer for assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum.

Med lovforslaget foreslås det at ændre § 3 b, stk. 2, i lov om euforiserende stoffer således, at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om stofindtagelse i stofindtagelsesrum som nævnt i lovens § 3 b, stk. 1.

I medfør af bemyndigelsen til at fastsætte nærmere regler om stofindtagelse i stofindtagelsesrum vil det blive fastsat, at stofindtagelsesrummets brugere selv skal foretage stofindtagelsen, idet den enkelte kommunalbestyrelse dog kan beslutte at give injektionsbrugere, der ikke fysisk er i stand til at indtage deres euforiserende stof uden assistance, adgang til at blive assisteret af en anden person, som dog skal være 18 år eller derover, og som ikke må tilhøre stofindtagelsesrummets personale.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.01.16
1. behandling
11.02.16
2. behandling
31.03.16
3. behandling
05.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.01.16
Afstemning start
04.02.16
Afstemning slut
05.04.16

Emneord: stofmisbrug stofmisbrugsbehandling euforiserende stoffer stofindtagelsesrum

Relaterede forslag:

12.02.2016 B 66: Kørsel i hashpåvirket tilstand

04.02.2015 L 132: Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.

19.12.2014 B 49: Obligatorisk indsats for børn som pårørende

09.10.2014 L 34: Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?