Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 162: Styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt (Forslag til lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester. (Styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt).)

L 162: Styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 162

Fremsat af: Justitsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 27.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 162 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt på efterretningsområdet.

Justitsministeren og forsvarsministeren har samtidig med dette lovforslag fremsat forslag til nye love om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Formålet med lovforslagene er at gennemføre en samlet og tidssvarende lovregulering af de to efterretningstjenesters virksomhed og etablere et særligt tilsynsorgan (Tilsynet med Efterretningstjenesterne) til styrkelse af kontrollen med tjenesternes behandling af oplysninger om såvel fysiske som juridiske personer.

Det er regeringens opfattelse, at den hidtil gældende ordning med kontrol ved Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne har fungeret tilfredsstillende og bør videreføres. Regeringen finder imidlertid, at de nye love om PET og FE, herunder etableringen af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, gør det naturligt samtidigt at styrke den parlamentariske kontrol på efterretningsområdet, som udøves af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

Regeringens forslag om at styrke den parlamentariske kontrol skal også ses i lyset af den generelle udvikling de senere år, hvor der – bl.a. i lyset af den alvorlige og komplekse terrortrussel mod Danmark – er sket en styrkelse af både PET og FE. Det er således regeringens opfattelse, at en styrkelse af efterretningstjenesterne må gå hånd i hånd med øget kontrol på efterretningsområdet, herunder parlamentarisk kontrol. Dette er med til at sikre, at efterretningstjenesterne fungerer betryggende, og at der i befolkningen fortsat er tillid til tjenesterne.

Regeringen foreslår med lovforslaget at give Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne øget indsigt i efterretningstjenesternes virksomhed. Desuden foreslås regler om inddragelse af udvalget ved udpegning af medlemmer af Tilsynet med Efterretningstjenesterne og om indsigt i tilsynets virksomhed. Endelig foreslår regeringen, at der skabes øget åbenhed om udvalgets virksomhed.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.13
1. behandling
14.03.13
2. behandling
28.05.13
3. behandling
30.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.13
Afstemning start
08.05.13
Afstemning slut
29.05.13

Emneord: efterretningstjenester

Relaterede forslag:

05.05.2015 L 204: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

05.05.2015 L 200: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

27.03.2015 B 117: Etablering af en whistleblowerordning for ansatte i forsvarets og politiets efterretningstjenester

02.05.2014 L 192: Lov om Center for Cybersikkerhed

27.02.2013 L 163: Forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?