L 182: Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (Forslag til lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. (Udvidelse af den sikrede personkreds).)

L 182: Posttraumatisk belastningsreaktion

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 182

Fremsat af: Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL), Christian Juhl (EL)

Fremsat dato: 27.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 182 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Fremsættelsestalen er ikke tilgængelig - her er i stedet forslagsstillernes resume:

Lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion omfatter tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.

Ifølge dette lovforslag udvides kredsen af mulige modtagere af erstatning og godtgørelse til at omfatte alle personer, der er omfattet af §§ 2-5 i arbejdsskadesikringsloven.

Ved lovforslaget ligestilles alle tilskadekomne, uanset om de mindst en gang har været udsendt eller i øvrigt i tjenstligt medfør har opholdt sig i udlandet i områder, hvor danske statsansatte deltager i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, eller om de har pådraget sig ptsd under arbejde i Danmark. Samtidig ligestilles privatansatte og andre offentligt ansatte end statsansatte med soldater og andre statsansatte efter loven.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.03.15
1. behandling
13.05.15
2. behandling
02.06.15
3. behandling
04.06.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.03.15
Afstemning start
06.04.15
Afstemning slut
04.06.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015

Emneord: erstatning posttraumatisk belastningsreaktion forsvaret

Relaterede forslag:

08.10.2015 B 8: Udsendelse af et supplerende dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL

05.05.2015 L 200: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

08.10.2014 L 29: Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse

30.09.2014 B 124: Støtte til kurdernes kamp mod ISIL i Syrien

30.09.2014 B 123: Yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?