Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 210: Nedbringelse af fondens egenkapital til dækning af omkostninger til bortskaffelse af sprængstof ved Vágar Lufthavn (Forslag til lov om ændring af lov om en investeringsfond for Færøerne m.v. (Nedbringelse af fondens egenkapital til dækning af omkostninger til bortskaffelse af sprængstof ved Vágar Lufthavn).)

L 210: Sprængstof ved Vágar Lufthavn

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 210

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF)

Fremsat dato: 17.04.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Færøudvalget (FÆU)

L 210 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

De færøske myndigheder overtog i sommeren 2007 Vágar Lufthavn, og det blev i den forbindelse aftalt, at der skulle gennemføres omfattende moderniserings- og forbedringsarbejder af lufthavnen. I forbindelse med det aktuelle anlægsarbejde blev der fundet sprængstof, som hidrørte fra en udbygning af lufthavnens landingsbane tilbage i 1978-80. Dette sprængstof udgjorde en sikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med det igangværende anlægsarbejde og er derfor bortskaffet.

Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe den nødvendige hjemmel, således at Investeringsfonden for Færøerne kan nedbringe egenkapitalen med 28 mio. kr. til dækning af udgiften til bortfjernelse af sprængstofrester, som er fundet ved Vágar lufthavn.

Forekomsten af sprængstoffer er først blevet konstateret i forbindelse med de igangværende anlægsarbejder, og de uforudsete omkostninger til bortfjernelse indgik derfor ikke i den økonomiske aftale i forbindelse med overdragelsen i 2007, hvorved egenkapitalen i Investeringsfonden for Færøerne blev nedbragt med 365 mio. kr.

De færøske myndigheder har allerede afholdt de anførte udgifter. For ikke at forsinke den igangværende udbygning af lufthavnen foreslås det, at lovforslaget fremsættes på dette sene tidspunkt af folketingsåret 2012-2013. Lovforslaget ønskes hastebehandlet, således at loven kan træde i kraft den 1. juni 2013. I den forbindelse kan det oplyses, at Færøernes Lagting er indstillet på, at der sker en parallel behandling i Folketing og Lagting. Sagen vil derfor ligeledes blive behandlet som en hastesag i Lagtinget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
17.04.13
1. behandling
25.04.13
2. behandling
16.05.13
3. behandling
21.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
17.04.13
Afstemning start
03.05.13
Afstemning slut
20.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?