Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 155: Afgrening fra Cityringen til Nordhavnen (Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Afgrening fra Cityringen til Nordhavnen).)

L 155: Afgrening fra Cityringen til Nordhavnen

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 155

Fremsat af: Transportminister Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 27.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 155 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er en opfølgning på Aftale af 20. juni 2012 om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Efter den politiske aftale er der mellem staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune indgået en aftale om metroafgreningen til Nordhavnen. Aftalen er godkendt af de tre parters bevilgende myndigheder og blev underskrevet af de tre parter i september 2012.

Lovforslaget indebærer, at Cityringen kan udvides med en afgrening til Nordhavnen.

Det foreslås, at der indsættes et nyt kapitel i lov om en Cityring om afgreningen til Nordhavnen. Det nye kapitel fastslår, at transportministeren bemyndiges til at træffe dispositioner i henhold til loven om en udvidelse af Cityringen med en afgrening til Nordhavnen, og at Metroselskabet I/S skal forstå projektering, anlæg og drift af afgreningen samt at driften skal foregå som en integreret del af Cityringen. Derudover foretages med lovforslaget visse tilpasninger ift. til lov om en Cityring, idet afgreningen til Nordhavnen skal følge de almindelige regler i planlovgivningen, hvorefter det er Københavns Kommune, der som planmyndighed udarbejder kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering, og som giver VVM-tilladelsen til bygherren. Derudover sker der en tilpasning af diverse bestemmelser i lov om en Cityring, idet Frederiksberg Kommune ikke bidrager til finansieringen af afgreningen fra Cityringen til Nordhavnen.

Desuden indeholder lovforslaget hjemmel til, at Udviklingsselskabet By & Havn I/S skal bidrage til afgreningen fra Cityringen til Nordhavnen med 900 mio. kr., samt til at selskabet vederlagsfrit stiller arealer til rådighed for anlægget.

Statens udgift til afgreningen fra Cityringen til Nordhavnen er 137 mio. kr. samt en reserve på 191 mio. kr. Det samlede anlægsoverslag er på 2.190 mio. kr. (medio 2012-niveau ved 10 pct. reserve).

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.13
1. behandling
12.03.13
2. behandling
14.05.13
3. behandling
21.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.13
Afstemning start
29.04.13
Afstemning slut
20.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?