L 160: Ophævelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud og indførelse af bopælskrav også for børn omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.(Ophævelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud og indførelse af bopælskrav også for børn omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger).)

L 160: Optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 160

Fremsat af: Finn Sørensen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (EL)

Fremsat dato: 25.03.2014

Forkastet dato: 27.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 160 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Fremsættelsestalen er ikke tilgængelig - her er i stedet forslagsstillernes resume:

Det foreslås, at optjeningsprincippet for børne- og ungeydelser og børnetilskud ophæves. Det vil betyde, det ikke længere vil være en betingelse for at kunne få udbetalt fuld børneydelse, at man har boet eller arbejdet i riget i 2 år inden for de seneste 10 år.

Det foreslås desuden, at betingelsen, om at barnet skal opholde sig i Danmark, også skal gælde for EU- og EØS-borgere, uanset at andet er bestemt i EF-forordning 883/2004.

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.03.14
1. behandling
24.04.14
2. behandling
20.05.14
3. behandling
27.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.03.14
Afstemning start
01.04.14
Afstemning slut
26.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014

Emneord: børnetilskud børneydelse børnecheck

Relaterede forslag:

03.07.2015 L 7: Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge

11.03.2014 B 60: Udbetaling af børne- og ungeydelser og børnetilskud i overensstemmelse med dansk lovgivning

18.02.2014 B 50: Målretning af børne- og ungeydelsen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?