Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 151: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og lov om ansvaret for og styringen af den aktivebeskæftigelsesindsats. (Mindre intensiv indsats, udvidelse af Beskæftigelsesrådets opgaver m.v.).

L 151: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og lov om ansvaret for og styringen af den aktivebeskæftigelsesindsats. (Mindre intensiv indsats, udvidelse af Beskæftigelsesrådets opgaver m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 151

Fremsat af: Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 11.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 151 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftale af 4. maj 2011 om forenkling af beskæftigelsesindsatsen, som er indgået mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Formålet er at fjerne overflødige krav om fremmøde til samtaler og tilbud for visse persongrupper.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

– Det foreslås, at dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere og modtagere af særlig ydelse ikke skal møde op til samtaler i jobcenteret, a-kassen eller hos anden aktør og deltage i tilbud, hvis de inden for 6 uger er på vej i ordinær beskæftigelse på fuld tid eller på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension. Det samme er tilfældet, hvis de er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. Samtalerne kan i stedet ske telefonisk, digitalt eller ved brev.

– Det foreslås også, at sygedagpengemodtagere ikke skal møde personligt op til opfølgningssamtaler eller deltage i tilbud, hvis de inden for 6 uger forventes fuldt raskmeldte og på vej tilbage i job eller forventes at gå på barsel. Samtalerne kan i stedet ske telefonisk, digitalt eller ved brev.

– Det foreslås endvidere, at reglerne om mindre intensiv indsats finder tilsvarende anvendelse for kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Derudover indeholder lovforslaget konsekvensændringer i sammensætningen af tilforordnede i Beskæftigelsesrådet som følge af ressortændring mellem ministerier, samt forslag om, at Beskæftigelsesrådet rådgiver og afgiver indstilling til beskæftigelsesministeren om opfølgning på udviklingen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark og rammer for international rekruttering.

De samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget er mindreudgifter på 45,3 mio. kr. i 2012 og 68,0 mio. kr. i 2013 og frem.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juni 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.04.12
1. behandling
20.04.12
2. behandling
22.05.12
3. behandling
24.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.04.12
Afstemning start
08.05.12
Afstemning slut
23.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?