L 66: Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.).)

L 66: Minimumskrav til mentorindsats

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 66

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 23.11.2015

Vedtaget dato: 21.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 66 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti har indgået aftale om finansloven for 2016. Aftalen omfatter bl.a. en budgetregulering vedrørende aktiv indsats m.v. på beskæftigelsesområdet, der tilvejebringer en offentlig besparelse på 400 mio. kr. årligt.

Lovforslaget har følgende hovedelementer:

- Ændret minimumskrav til mentorindsats. I dag er der krav om, at aktivitetsparate personer, som får mentorstøtte, fordi de ikke kan deltage i andre aktive tilbud, skal have kontakt til mentor minimum én gang hver uge. Dette minimumskrav ændres til én gang hver anden uge.

- Afskaffelse af refusion af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate og åbenlyst uddannelsesparate. Den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering afskaffes for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, samt jobparate og åbenlyst uddannelsesparate integrationsydelsesmodtagere uden for integrationsprogrammet.

- Sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats samt reduktion af den nye ramme. Den særskilte ramme for refusion af kommunernes udgifter til mentorstøtte ophæves. I stedet foreslås refusionen af kommunernes mentorudgifter omfattet af de to rådighedsbeløb for kommunernes driftsudgifter til aktivering. Samtidig reduceres den nye ramme til driftsudgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere m.v. svarende til et provenu på 146 mio. kr. årligt.

Lovforslaget medfører årligt samlede offentlige mindreudgifter for staten og kommunerne på 400 mio. kr.

De økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget skal forhandles med de kommunale parter.

Udkastet til lovforslag sendes i ekstern høring samtidig med fremsættelsen som følge af et ønske om en hurtig fremsættelse af lovforslaget i forlængelse af finanslovsforhandlingerne med henblik på vedtagelse inden jul og ikrafttrædelse januar 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.11.15
1. behandling
08.12.15
2. behandling
18.12.15
3. behandling
21.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.11.15
Afstemning start
30.11.15
Afstemning slut
21.12.15

Emneord: mentor uddannelse aktivering

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 59: Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.

29.10.2015 L 32: Anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

07.04.2015 B 151: Afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet)

27.03.2015 B 121: At sikre mulighed for, at danske universiteter kan udbyde undervisning på dansk på nabolandes universiteter beliggende i grænselandsområdet til Danmark

30.01.2015 L 130: Kommunale internationale grundskoler

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?