L 140: Beregning af fleksløntilskud, fortsat tilmelding til fleksydelsesordningen m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse. (Beregning af fleksløntilskud, fortsat tilmelding til fleksydelsesordningen m.v.).)

L 140: Beregning af fleksløntilskud

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 140

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 26.02.2014

Vedtaget dato: 10.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 140 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Nye regler for fleksjobs

Den nuværende ordning for beregning af løntilskuddet for dem, der er i fleksjobs er blevet bedømt til at være for upræcis. Lovforslaget ændrer på en eksisterende ordning, så man nu skal have en form for løn i den måned, man får løntilskud. Reglen gør også, at hvis man har fået for meget tilskud i en periode, hvor man ikke havde løn, skal man betale pengene tilbage. Beskæftigelsesministeren får frihed til selv at vælge reglerne for, hvordan man kan fordele lønnet arbejde i et fleksjob over en måned og modtage tilskud. I den forbindelse giver loven også ministeren ret til at definere præcis, hvad en lønindtægt er, altså hvilke former for indkomst, der tæller som

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder en række forslag til ændringer, der præciserer eller retter op på uklarheder i reglerne om fleksjob m.v. i lov nr. 1380 af 23. december 2012, som udmøntede aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob.

Lovforslaget har følgende hovedelementer:

– Det præciseres, at fleksløntilskuddet er et supplement til den løn, som den ansatte i fleksjobbet modtager fra arbejdsgiveren. Løn er således en forudsætning for, at der kan ydes fleksløntilskud.

– Beskrivelsen af hvilken indkomstform, der indgår i lønindtægten, udgår af loven. Der indsættes i stedet en bemyndigelse til, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilken indkomst, der indgår i lønindtægtsbegrebet, herunder at også personer, der modtager lønindkomst, der er B-indkomst, får foretaget fradrag i fleksløntilskuddet og ledighedsydelse.

– Der indsættes bemyndigelse til, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan indtægter fx resultatløn, som dækker flere måneder, skal fordeles, hvordan fleksløntilskuddet skal beregnes, og hvordan og hvornår der skal ske fradrag for indtægten.

– Der indsættes endvidere regler om tilbagebetaling af for meget udbetalt fleksløntilskud.

– Personer, der bliver ledige efter et fleksjob, vil under ferie kunne få suppleret feriegodtgørelse eller ferie med løn med ledighedsydelse.

– Personer, der er syge, på barsel eller lignende i en længere periode, og derfor ikke har pligt til at stå til rådighed for et fleksjob, bliver fritaget for at skulle lægge deres cv i Jobnet i den periode.

– Der indføres herudover regler om, at personer, der ophører efter at have modtaget støtte i form af tilskud til videreførelse af selvstændig virksomhed med nedsat arbejdsevne, eller som visiteres til ressourceforløb efter de regler, der trådte i kraft den 1. januar 2013, kan bevare muligheden for at være tilmeldt fleksydelsesordningen.

De tekniske regelændringer i fleksjobreglerne skønnes samlet set under ét ikke at have økonomiske konsekvenser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.14
1. behandling
13.03.14
2. behandling
08.04.14
3. behandling
10.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.14
Afstemning start
05.03.14
Afstemning slut
09.04.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 25. marts 2014

Emneord: fleksløn fleksjob

Relaterede forslag:

12.04.2016 B 183: Forbedring af fleksjobordningen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?