Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 124: Digital kommunikation om tilskudsordninger m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, lov om sygedagpenge og barselloven. (Digital kommunikation om tilskudsordninger m.v.).)

L 124: Digital kommunikation om tilskudsordninger m.v.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 124

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 30.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 124 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er et led i udmøntningen af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, jf. Folketingsvedtagelse V 82 (2009-2010) om digitalisering af den offentlige sektor. Formålet er at sikre, at kommunikationen mellem kommuner, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende om tilskudsordninger m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ske digitalt.

Der foreslås indført hjemmel til, at ministeren administrativt kan fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation mellem kommuner, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende om tilskud m.v. I første omgang vil udmøntningen ske for løntilskudsjob og fleksjob. Ligeledes foreslås indført hjemmel til administrativt at fastsætte regler for, hvor længe en arbejdsgiver kan vente med at anmode om et tilskud til fleksjob, ligesom der kan for arbejdsgiverens anmodning om løntilskud.

Endvidere foreslås en justering af lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven. Justeringen skal sikre, at den digitale indberetningsløsning (NemRefusion), kan anvendes på andre områder, herunder tilskudsordninger.

De samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget forventes at være merudgifter for det offentlige på 5,7 mio. kr. i 2013 (udviklingsudgifter) og mindreudgifter på 25,7 mio. kr. i 2014, 26,3 mio. kr. i 2015 og 23,7 mio. kr. i 2016.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 15. april 2013. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for anvendelse af digital kommunikation mellem kommunen, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende om tilskud m.v.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.01.13
1. behandling
05.02.13
2. behandling
02.04.13
3. behandling
04.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.01.13
Afstemning start
07.02.13
Afstemning slut
03.04.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?