Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 53: Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.).)

L 53: Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 53

Fremsat af: Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 01.11.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 53 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget udmønter Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob, som regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået den 30. juni 2012.

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

– Etablering af rehabiliteringsteam i alle kommuner. Arbejdet i rehabiliteringsteamet skal medvirke til, at der sker en samtidig afklaring af den enkeltes beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer, og at der iværksættes en koordineret indsats på tværs af forvaltninger med ét fælles mål i forhold til arbejdsmarkedet.

– Etablering af klinisk funktion. Kommunerne skal fremover have adgang til rådgivning og vejledning fra det regionale sundhedsvæsen via et struktureret samarbejde. Klinisk funktion vil være repræsenteret i de kommunale rehabiliteringsteam ved en sundhedskoordinator.

– Indførelse af ressourceforløb. Ressourceforløb tilbydes personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension. Ressourceforløb kan vare fra et til fem år ad gangen. Fokus for ressourceforløbet er, at arbejdsevnen skal udvikles gennem en konkret aktiv indsats, hvor borgerens mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

– Ændrede aldersgrænser og procedurer for tilkendelse af førtidspension.

– Fremtidssikring og målretning af fleksjobordningen, herunder

– øget brug af sociale kapitler forud for ansættelse i fleksjob på den hidtidige arbejdsplads,

– første fleksjob, uanset alder, bliver bevilget for en periode på fem år. For personer på 40 eller derover vil fleksjobbet efter den 5-årige periode kunne blive permanent, hvorimod personer under 40 år kun kan få bevilget fleksjob for fem år ad gangen,

– ændring af aflønningen i fleksjob så den ansatte får løn fra arbejdsgiveren for det arbejde, der udføres samt et fleksløntilskud fra kommunen på ca. 200.000 kr., som aftrappes i forhold til lønnen fra arbejdsgiveren.

– ændring af reglerne om ledighedsydelse.

– lempelse af visitationskravet for selvstændigt erhvervsdrivende og ændring af tilskuddets størrelse og beregning

De samlede økonomiske konsekvenser for det offentlige i 2013-2016 af gennemførelsen af Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob er mindreudgifter (i 2013 pl. ) på 243 mio. kr. i 2013, 513 mio. kr. i 2014, 756 mio. kr. i 2015, 988 mio. kr. i 2016.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2013. Dog foreslås det, at lovforslagets bestemmelser om samarbejde mellem kommunen og regionen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, træder i kraft den 1. juli 2013.

Endvidere foreslås det, at forslagets bestemmelser om krav om indlæggelse af cv i Jobnet, deltagelse i cv-samtaler, sanktioner ved manglende rettidig indlæggelse af cv i Jobnet og udeblivelse fra cv-samtale, samt om tilskud til selvstændige erhvervsdrivende træder i kraft efter beskæftigelsesministerens bestemmelse.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
01.11.12
1. behandling
08.11.12
2. behandling
11.12.12
3. behandling
13.12.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
01.11.12
Afstemning start
14.11.12
Afstemning slut
12.12.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?