Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 100: Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. (Dispensationsmulighed ved ganske særlige lejligheder).

L 100: Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. (Dispensationsmulighed ved ganske særlige lejligheder).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 100

Fremsat af: Ole Sohn (SF)

Fremsat dato: 29.02.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 100 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Karen Toft Arnfred

Dispensationsmulighed for detailsalg ved særlige lejligheder

Lovforslaget skal skabe større fleksibilitet for butikker med detailsalg i forbindelse med særlige enkeltarrangementer.

Med enkeltarrangementer påtænkes især omfattende officielle kulturarrangementer  -  så som internationale sportsbegivenheder.

Lovbestemmelsen skal give mulighed for tilladelse til fravigelse af lukketider (eksempelvis på helligdage) ved disse ganske særlige lejligheder.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at skabe større fleksibilitet i loven ved at give mulighed for, at butikkerne i forbindelse med omfattende enkeltarrangementer af helt særlig karakter vil kunne få tilladelse til at foretage detailsalg på en helligdag. Derved bliver der skabt mulighed for en øget vækst og omsætning også i de lokale samfund.

Selvom der med den seneste liberalisering af lov om detailsalg fra butikker m.v. er skabt ganske vide rammer for, hvornår der kan ske detailsalg fra butikker, mangler der alligevel en fleksibilitet i loven, for så vidt angår muligheden for i enkelttilfælde at kunne foretage detailsalg på helligdage. Det betyder bl.a., at der fra butikkerne ikke må ske detailsalg i forbindelse med omfattende kulturarrangementer, som f.eks. omfattende internationale sportsbegivenheder og lignende officielle arrangementer, når sådanne arrangementer foregår på helligdage.

Efter den foreslåede lovbestemmelse kan Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at bestemmelsen om lukketider kan fraviges ved ganske særlige lejligheder. Der skal være tale om meget omfattende enkeltarrangementer, typisk af international eller tilsvarende karakter, og ofte med deltagelse af danske og udenlandske organisationer. Der skal desuden være tale om arrangementer af officiel karakter. For at sikre, at betingelserne for dispensation er opfyldt, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i det pågældende område. Styrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Den foreslåede bestemmelse svarer til den dispensationsbestemmelse, der tidligere indgik i loven, og som blev ophævet i 2005.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.02.12
1. behandling
13.03.12
2. behandling
27.03.12
3. behandling
29.03.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.02.12
Afstemning start
02.03.12
Afstemning slut
28.03.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?