Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 167: Forslag til lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik m.v.).

L 167: Forslag til lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 167

Fremsat af: Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 25.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Finansudvalget (FIU)

L 167 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med lovforslaget lægger vi op til, at Det Økonomiske Råd får en mere fremtrædende plads i vurderingen af finans- og udgiftspolitikken.

Forslaget skal ses i sammenhæng med finansministerens forslag til budgetlov, som indeholder regler om et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter. Udgiftslofterne skal besluttes af Folketinget og sætte klare grænser for de offentlige udgifter fire år frem i tiden. Lofterne skal sikre, at de faktiske udgifter holder sig inden for de planlagte.

Konkret skal Det Økonomiske Råd vurdere, om den førte økonomiske politik er holdbar. Rådet skal endvidere vurdere, om de udgiftslofter, som er vedtaget af Folketinget, stemmer med de finanspolitiske målsætninger, og om de vedtagne udgiftslofter bliver overholdt. Vurderingen skal bidrage til en seriøs og nuanceret debat om udgiftslofterne.

Det Økonomiske Råd har de institutionelle rammer, der gør institutionen velegnet til at varetage den opgave, der følger med lovforslaget. Blandt andet har Det Økonomiske Råd den faglige og akademiske tyngde, der kræves for at lave troværdige og uafhængige vurderinger af regeringens finans- og udgiftspolitik.

En styrket, uafhængig vurdering af finans- og udgiftspolitikken er i tråd med udviklingen i andre lande, der har gennemført reformer af de regler, love og procedurer, som tilsammen udgør de finanspolitiske rammer. Flere andre lande har på den baggrund etableret uafhængige institutioner, der skal overvåge finanspolitikken. Et eksempel er Det Finanspolitiske Rådet i Sverige, som blev nedsat i 2007.

EU-Kommissionen har også foreslået, at medlemsstaterne etablerer et uafhængigt finansråd, som skal overvåge de finanspolitiske regler vedrørende det offentlige budget.

Anbefalinger fra Det Økonomiske Råds formandskab til den økonomiske politik pålægges ikke begrænsninger som følge af den nye opgave, og Det Økonomiske Råds øvrige opgaver og hidtidige funktion er uændret. Det Økonomiske Råds centrale virke vil fortsat være at vurdere den økonomiske udvikling på kort og langt sigt og gennemføre analyser af strukturelle forhold i økonomien. Lovforslaget vedrører ikke Det Miljøøkonomiske Råds virke.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.04.12
1. behandling
08.05.12
2. behandling
08.06.12
3. behandling
12.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.04.12
Afstemning start
24.05.12
Afstemning slut
11.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?