Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 159: Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere for så vidt angår anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort).

L 159: Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere for så vidt angår anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 159

Fremsat af: Bjarne Corydon (S)

Fremsat dato: 13.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 159 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er en del af udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 fra august 2011. Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i samarbejde med KL og Danske Regioner. Regeringen har tilsluttet sig digitaliseringsstrategien i oktober 2011 som grundlag for det videre arbejde med digitalisering på tværs af kommuner, regioner og statslige myndigheder. Lovforslaget er tillige et led i realiseringen af regeringsgrundlagets målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.

Formålet med lovforslaget, der er en samlelov, er at indføre, at det bliver obligatorisk for de borgere, der kan, at benytte de digitale selvbetjeningsløsninger, når borgeren skal anmelde flytning, ansøge om plads i dagtilbud, indskrive barn i folkeskole, opskrive barn i SFO samt ved ansøgning om sundhedskort og om det blå EU-sygesikringskort.

Lovforslaget skal samtidig være med til at sikre, at der tages hånd om borgere med særlige behov, der af den ene eller anden årsag ikke kan anvende de digitale selvbetjeningsløsninger. Det er kommunerne, der administrerer lovene og skal sikre den rette hjælp og vejledning til borgerne, herunder at borgere, der ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning, anvises en anden måde at ansøge, anmelde mv. på. Det er endvidere kommunerne, der har ansvaret for de selvbetjeningsløsninger, de stiller til rådighed for borgeren.

På grund af et ekstraordinært arbejdspres i centraladministrationen i første halvår 2012 og et betydeligt behov for koordination fremsættes lovforslaget efter den 1. april. Lovforslaget ønskes vedtaget i indeværende folketingsår.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.04.12
1. behandling
26.04.12
2. behandling
06.06.12
3. behandling
12.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.04.12
Afstemning start
14.05.12
Afstemning slut
11.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?