L 110: Tildeling af nyt personnummer i særlige tilfælde i forbindelse med identitetsmisbrug samt ophævelse af markeringer i CPR om forskerbeskyttelse (Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer i særlige tilfælde i forbindelse med identitetsmisbrug samt ophævelse af markeringer i CPR om forskerbeskyttelse).)

L 110: Nyt personnummer ved identitetsmisbrug

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 110

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 15.01.2014

Vedtaget dato: 25.03.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 110 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt i særlige tilfælde at tildele nyt personnummer til en person, hvis personnummer indgår eller har indgået i forbindelse med misbrug af vedkommendes identitet. Denne mulighed foreligger ikke i dag, hvor et nyt personnummer alene kan tildeles, såfremt der er fejl i de oplysninger, der indgår i personnummeret.

Forslaget er et led i regeringens indsats mod bekæmpelse af identitetsmisbrug. Formålet med forslaget er, at nyt personnummer kan tildeles i de tilfælde, hvor en ændring af personnummeret vil være en hjælp og vil kunne bidrage til at forhindre fortsatte skadelige virkninger af identitetsmisbruget. Formålet med lovforslaget er også, at tildeling af nyt personnummer kan komme på tale i tilfælde, hvor misbruget ikke længere er aktuelt, såfremt borgeren oplever fysiske eller psykiske gener og frygt for, om det stedfundne misbrug endegyldigt er bragt til ophør.

Med lovforslaget ophæves endvidere den markering, som efter anmodning kan indsættes i CPR med henblik på at sikre, at vedkommende ikke modtager henvendelser i forbindelse med statistiske og videnskabelige undersøgelser, hvortil Økonomi- og Indenrigsministeriet leverer oplysninger fra CPR eller foretager adressering og udsendelse af materiale – såkaldt forskerbeskyttelse. Baggrunden herfor er, at antallet af forskerbeskyttede i CPR i dag har antaget et sådant omfang, at det går ud over forskerverdenens mulighed for at gennemføre repræsentative forskerundersøgelser med udgangspunkt i CPR.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.01.14
1. behandling
23.01.14
2. behandling
18.03.14
3. behandling
25.03.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.01.14
Afstemning start
22.01.14
Afstemning slut
24.03.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. februar 2014

Emneord: cpr personnumre

Relaterede forslag:

05.10.2016 L 6: Indførelse af ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn

25.02.2015 L 145: Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.

30.04.2014 L 182: Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn

31.10.2013 L 48: Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?