L 182: Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn (Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn).)

L 182: Nyt personnummer ved kønsskifte

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 182

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 30.04.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 182 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Juridisk kønsskifte

Forslaget giver mulighed for, at personer kan skifte køn rent juridisk - uden at foretage sig noget biologisk så som kastration og hormonbehandling. Dette skal gøres ved skriftlig ansøgning om nyt personnummer. Når ansøgningen er modtaget, vil der går 6 måneder (tid til fortrydelse) inden ansøgningen godkendes.

I dag kan der kun opnås kønsskifte ved kastration.

Personer skal være fyldt 18 for at søge.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt, at personer, som oplever et misforhold mellem det biologiske køn og det køn, som de pågældende oplever at tilhøre og identificerer sig med, kan opnå juridisk kønsskifte. Det foreslås således, at kønsskifte kan opnås ved indgivelse af skriftlig ansøgning om nyt personnummer, hvoraf det fremgår, at ansøgningen er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn. Derved bliver det muligt for transkønnede at opnå juridisk kønsskifte først og fremmest i form af tildeling af nyt personnummer uden krav om kastration eller andre kirurgiske indgreb eller anden form for behandling, f.eks. hormonbehandling. Det nye personnummer giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter som f.eks. pas og kørekort i overensstemmelse med det nye køn.

Med lovforslaget imødekommes et meget stort og mangeårigt ønske fra de transkønnede.

Tiden fra ønsket om juridisk kønsskifte opstår, og til det juridiske kønsskifte er effektueret, kan med denne model være meget kortvarig. Det er derfor fundet rigtigst, at modellen kombineres med en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet, hvorefter den pågældende skal bekræfte sin ansøgning, inden den imødekommes. Det er også en betingelse, at den pågældende på ansøgningstidspunktet er fyldt 18 år.

Lovforslaget er en udmøntning af en af de modeller – den såkaldte erklæringsmodel – som en tværministeriel arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte er fremkommet med.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.04.14
1. behandling
20.05.14
2. behandling
03.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.04.14
Afstemning start
07.05.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. maj 2014

Emneord: personumre kønsskifte cpr

Relaterede forslag:

05.10.2016 L 6: Indførelse af ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn

25.02.2015 L 145: Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.

30.04.2014 L 189: Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.

15.01.2014 L 110: Tildeling af nyt personnummer i særlige tilfælde i forbindelse med identitetsmisbrug samt ophævelse af markeringer i CPR om forskerbeskyttelse

31.10.2013 L 48: Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v.

21. Maj 2014 09:15
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg har endnu ikke afgjort min stillingtagen til forslaget, for selvom det virker som en no-brainer for den frisindede at stemme ja, så er der også gode argumenter imod.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?