L 145: Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.).)

L 145: Særlig adressebeskyttelse til personer

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 145

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 25.02.2015

Vedtaget dato: 21.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 145 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at opnå en bedre adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister (CPR) for personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter. Lovforslaget er bl.a. en udmøntning af regeringens nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.

Personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter, befinder sig i en udsat situation, og det ligger regeringen meget på sinde at hjælpe sådanne truede borgere. Forslaget går ud på, at truede borgere omfattet af målgruppen – som har en bopæl eller et fast opholdssted, og som efter en konkret vurdering må anses for at have et særligt behov for adressebeskyttelse – kan registreres som værende uden fast bopæl i CPR. Det indebærer, at de pågældende borgeres faktiske bopæl eller faste opholdssted ikke fremgår af CPR. Herved opnås en bedre beskyttelse mod uretmæssig udlevering af oplysninger om adressen fra CPR eller fra andre offentlige systemer, som modtager oplysninger om adresser fra CPR. Det er en forudsætning, at initiativet iværksættes i forbindelse med en flytning.

Personbeskyttelse henhører i forvejen under politiet, og det er derfor fundet hensigtsmæssigt, at en sag om særlig adressebeskyttelse initieres af politiet på baggrund af en samlet vurdering af trusselsbilledet for den enkelte.

Lovforslaget regulerer ikke, hvordan oplysning om borgerens faktiske adresse skal håndteres af myndighederne, herunder den pågældende borgers bopælskommune, idet spørgsmål, der opstår i den forbindelse, i vidt omfang er reguleret af anden lovgivning, herunder persondataloven. En effektiv beskyttelse af den faktiske adresse forudsætter, at kommunalbestyrelsen i bopælskommunen drager omsorg for, at borgerens faktiske adresse kommer så få kommunalt ansatte til kendskab som muligt.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.15
1. behandling
17.03.15
2. behandling
16.04.15
3. behandling
21.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.15
Afstemning start
04.03.15
Afstemning slut
21.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 8. april 2015

Emneord: cpr adressebeskyttelse

Relaterede forslag:

05.10.2016 L 6: Indførelse af ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn

30.04.2014 L 182: Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn

15.01.2014 L 110: Tildeling af nyt personnummer i særlige tilfælde i forbindelse med identitetsmisbrug samt ophævelse af markeringer i CPR om forskerbeskyttelse

31.10.2013 L 48: Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?