L 6: Indførelse af ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn (Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Indførelse af ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn).)

L 6: Kreditbeskyttelse i CPR

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 6

Fremsat af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)

Fremsat dato: 05.10.2016

Vedtaget dato: 12.12.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

L 6 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at indføre mulighed for, at enhver borger, der er fyldt 15 år, hurtigt og enkelt ved digital selvbetjening kan få indsat en markering i Det Centrale Personregister (CPR) om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn.

Der er ikke i øvrigt knyttet betingelser til muligheden for at få indsat en sådan markering.

Det kan f.eks. ske i forbindelse med, at borgeren har mis?tet sit pas eller kørekort og i den forbindelse er bekymret for, at dokumentet vil blive benyttet i forbindelse med identitetsmisbrug. Der kan også være tale om, at en borger har været udsat for identitetsmisbrug og nu ønsker at gøre lån- og kreditgivere opmærksomme på, at disse ikke umiddelbart skal yde lån eller kredit til personer, der udgiver sig for at være den pågældende.

Formålet med lovforslaget er endvidere, at oplysninger om sådanne markeringer fra CPR kan videregives til offentlige myndigheder og private virksomheder med en berettiget interesse heri. Markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, vil herved kunne indgå i virksomhedernes stillingtagen til, om der i et konkret tilfælde er grundlag for at yde lån eller kredit.

Lovforslaget kan herved medvirke til at forhindre konkrete tilfælde af identitetsmisbrug.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.10.16
1. behandling
11.10.16
2. behandling
29.11.16
3. behandling
01.12.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.10.16
Afstemning start
12.10.16
Afstemning slut
01.12.16

Emneord: cpr

Relaterede forslag:

25.02.2015 L 145: Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.

30.04.2014 L 182: Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn

15.01.2014 L 110: Tildeling af nyt personnummer i særlige tilfælde i forbindelse med identitetsmisbrug samt ophævelse af markeringer i CPR om forskerbeskyttelse

31.10.2013 L 48: Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?