L 139: Fastsættelse af instituttets hjemsted (Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier. (Fastsættelse af instituttets hjemsted).)

L 139: Dansk Institut for Internationale Studier

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 139

Fremsat af: Udenrigsminister Kristian Jensen (V)

Fremsat dato: 26.02.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Udenrigsministeriet

Udvalg: Udenrigsudvalget (URU)

L 139 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til hensigt at ændre lovgrundlaget for Dansk Institut for Internationale Studier således, at det fastsættes ved lov, at instituttets hjemsted fremover skal ligge i Aarhus. Det vil muliggøre, at Dansk Institut for Internationale Studier kan flyttes fra København til Aarhus som led i regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser.

Regeringen ønsker, at statslige arbejdspladser skal være bedre fordelt i hele landet og være tættere på borgerne. For at tilgodese disse hensyn fremlagde regeringen i oktober 2015 udspillet ”Bedre Balance – Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder”. I udspillet annonceres, at regeringen over de kommende år vil flytte ca. 3.900 arbejdspladser fra hovedstadsområdet til landets fire andre regioner. Det er den største samlede flytning af statslige arbejdspladser i Danmark nogensinde. Som en del af udspillet foreslås det, at Dansk Institut for Internationale Studiers hjemsted flyttes til Aarhus. At DIIS har hjemsted i Aarhus vil sige, at DIIS’ hovedsæde befinder sig i Aarhus og at direktøren for Dansk Institut for Internationale Studier og instituttets medarbejdere primært arbejder herfra.

Dansk Institut for Internationale Studier indgår som følge af sin status som selvejende institution (særligt forvaltningssubjekt) ikke i et administrativt hierarki. Deraf følger, at Udenrigsministeriet ikke – udover hvad der fremgår af lovgivningen – har mulighed for generel eller konkret styring af instituttet. Det er derfor Udenrigsministeriets vurdering, at en udflytning af instituttet kræver en ændring af lovgrundlaget således, at instituttets hjemsted fastsættes ved lov.

Hovedpunkterne i ændringsforslaget til lov nr. 552 af 18. juni 2012 om Dansk Institut for Internationale Studier er:

Det foreslås, at der i § 1 indsættes stk. 2, der fastslår, at Dansk Institut for Internationale Studier har hjemsted i Aarhus.

Det foreslås, at det i § 2, stk. 2 fastslås, at Dansk Institut for Internationale Studier indtil den 31. december 2017 kan udøve sin virksomhed fra sine hidtidige fysiske lokaliteter, i det omfang instituttet ikke er fraflyttet disse lokaliteter.

Det foreslås, at det i § 3 fremgår, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Det fremgår af regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser, at den statslige udflytning skal være gennemført senest med udgangen af 2017. Den nærmere dato for, hvornår udflytningen af Dansk Institut for Internationale Studier skal være gennemført, er endnu ikke fastlagt.

Idet jeg i øvrigt henviser til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, skal jeg tillade mig at anbefale det til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.16
1. behandling
03.03.16
2. behandling
03.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.16
Afstemning start
04.03.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: dansk institut for internationale studier diis

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?