L 125: Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v.).)

L 125: Digital selvbetjening ved naturalisation

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 125

Fremsat af: Justitsminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 28.01.2015

Vedtaget dato: 14.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Indfødsretsudvalget (IFU)

L 125 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at effektivisere sagsbehandlingen i naturalisationssager samtidig med, at borgerne oplever en bedre service med bl.a. kortere sagsbehandlingstid.

Forslaget indebærer, at en borger ved indgivelse af ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation skal anvende en digital selvbetjeningsløsning, som Justitsministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening), og at ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, som udgangspunkt afvises af Justitsministeriet.

Obligatorisk anvendelse af digital selvbetjeningsløsning i naturalisationssager kan være forbundet med særlige udfordringer for visse ansøgere. Med lovforslaget lægges på den baggrund op til, at Justitsministeriet – hvis ministeriet finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening – skal tilbyde, at ansøgningen kan indgives på en anden måde.

Obligatorisk digital selvbetjening medfører, at ansøgninger om naturalisation fremover skal indgives direkte til Justitsministeriet og ikke som i dag til politidirektøren i den politikreds, hvor ansøgeren bor. Det indebærer, at politiet ikke længere automatisk vil skulle foretage en indledende afhøring af ansøgeren. Lovforslaget indeholder imidlertid en adgang for Justitsministeriet til at kunne anmode om, at en ansøger om dansk indfødsret ved naturalisation afhøres af politiet, hvis det vurderes af betydning for sagens oplysning. Sådan anmodning kan eksempelvis afgives efter ønske fra Folketingets Indfødsretsudvalg.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.01.15
1. behandling
26.02.15
2. behandling
09.04.15
3. behandling
14.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.01.15
Afstemning start
04.02.15
Afstemning slut
13.04.15

Emneord: naturalisation indfødsret tvangsdigitalisering

Relaterede forslag:

27.10.2016 L 46: Lov om indfødsrets meddelelse

06.10.2016 L 12: Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.

21.04.2016 L 175: Indfødsrets meddelelse

18.03.2016 B 97: ændring af praksis for optagelse af personer på lovforslag om indfødsrets meddelelse

25.02.2016 L 136: Bemyndigelse til at fastsætte regler om størrelse på filer m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?