L 11: CO2-udledninger fra luftfart (Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. (Tilpasning af reglerne om udledninger fra luftfart efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 2014 m.v.).)

L 11: CO2-udledninger fra luftfart

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 11

Fremsat af: Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)

Fremsat dato: 30.10.2014

Vedtaget dato: 18.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

L 11 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gennemføre de ændringer i direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (herefter kvotedirektivet), som er gennemført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 2014 om ændring af direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart (herefter ændringsforordningen).

Ændringsforordningen indfører hovedsageligt en midlertidig undtagelse fra krav om overvågning, rapportering og returnering af kvoter for CO2-emissioner fra flyvninger til og fra lande udenfor EØS-området. Med ændringsforordningen gælder undtagelsen fra 2013 til og med 2016, hvor den vil blive revideret i henhold til fremskridt i den internationale luftfartsorganisation ICAO mod en international aftale om anvendelse af en fælles global markedsbaseret foranstaltning til reduktion af CO2-emissioner fra luftfart. Desuden indskrænkes kvotedirektivets anvendelsesområde, idet flyvninger, som udføres af en ikke-kommerciel luftfartsoperatør, hvis sammenlagte årlige CO2-emissioner er lavere end 1.000 ton pr. år, med ændringsforordningen undtages fra kvotedirektivets anvendelsesområde fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2020. De to nævnte ændringer, der allerede har fået retskraft med ændringsforordningen, gennemføres med ændringsforslaget i den danske CO2-kvotelov med virkning fra den 1. januar 2015.

Lovforslaget skal derudover sikre en enklere og mere korrekt implementeringsmåde af disse EU-regler i Danmark, end det følger af den gældende kvotelov. På dette punkt er der således ikke tale om en ændring i gældende ret, men en ændring af gennemførelsesmetoden, idet en del af de gældende regler flyttes til en bekendtgørelse.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.10.14
1. behandling
11.11.14
2. behandling
16.12.14
3. behandling
18.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.10.14
Afstemning start
06.11.14
Afstemning slut
17.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 11. december 2014

Emneord: co2 klima co2-kvoter kuldioxid energiafgifter drivhusgas

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 162: Klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

04.04.2016 B 161: Klimatiltag ved begrænsning i transportvæksten via planlægning og kørselsafgifter

04.04.2016 B 160: Klimatiltag via effektivisering af bustransport og andre trafikale tiltag

18.03.2016 B 96: Danmarks ratifikation af Parisaftalen

29.10.2015 B 20: Det nationale klimamål 2020

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?