L 7: Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge (Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge).)

L 7: Genindførelse af optjeningsprincippet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 7

Fremsat af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Fremsat dato: 03.07.2015

Vedtaget dato: 27.08.2015

Samling: 2014-15 (2. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 7 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen ønsker at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. Samtidig ønsker regeringen at give nytilkomne flygtninge og udlændinge et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund.

Mange forhold har betydning for, hvor mange asylansøgere der kommer til Danmark, blandt andet det samlede antal asylsøgere, der søger til Europa, asylpraksis og økonomiske vilkår i de enkelte lande.

I første omgang fremsættes tre lovforslag, som reducerer den økonomiske fordel ved at få asyl i Danmark: Indførelse af en integrationsydelse, genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge og en harmonisering af optjeningsreglerne for folkepension.

Dette lovforslag vedrører genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge.

Det foreslås således at ophæve den nuværende undtagelse fra optjeningsprincippet for flygtninge, således at denne gruppe bliver omfattet af optjeningsprincippet for børnetilskud og børne- og ungeydelsen.

Det foreslås, at genindførelsen af optjeningsprincippet skal gælde for flygtninge, som får opholdstilladelse efter §§ 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven den 1. september 2015 eller senere.

Forslaget skønnes i 2015 at medføre mindreudgifter til børne- og ungeydelse samt til børnetilskud på ca. 0,5 mio. kr. efter tilbageløb. Mindreudgifterne skønnes at udgøre ca. 30,6 mio. kr. i 2016, ca. 58,9 mio. kr. i 2017, ca. 29,0 mio. kr. i 2018, og ca. 23,4 mio. kr. i 2019. Fra 2020 skønnes årlige mindreudgifter på ca. 23,6 mio. kr. Den varige virkning skønnes til ca. 24 mio. kr. (2015-niveau).

Reglerne i forordning nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger indebærer, at Danmark ved anvendelsen af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud skal medregne perioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i et EU/EØS-land eller Schweiz.

Regeringen har et klart ønske om at ændre forordning nr. 883/2004, så EU-reglerne f.eks. tillader optjening eller indeksering af børnecheck til borgere fra andre EU-lande.

Regeringen vil derfor arbejde med fuld styrke for disse og andre ændringer, som kan værne om vores velfærdsydelser. Det skal bl.a. ske ved at arbejde sammen med ligesindede lande om at få ændret reglerne i forordning nr. 883/2004 snarest muligt.

Regeringen ønsker således generelt at sikre, at nationale velfærdssystemer ikke bliver undergravet af EU-regler, og at EU ikke udvikler sig i retning af en social union. EU-reg?lerne skal være baseret på sund fornuft og rimelighed.

Da det er vigtigt at få iværksat de nye tiltag hurtigst muligt, ønskes lovforslaget vedtaget i indeværende Folketingsår. Forslaget er sendt i høring samtidig med fremsættelsen. Jeg skal beklage, at høringssvarene således ikke kan foreligge på tidspunktet for lovforslagets 1. behandling. Høringssvarene vil blive fremsendt hurtigst muligt forud for 2. behandlingen af forslaget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings hurtige og velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
03.07.15
1. behandling
03.07.15
2. behandling
21.08.15
3. behandling
26.08.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
03.07.15
Afstemning start
10.07.15
Afstemning slut
26.08.15

Emneord: optjeningsprincip børneydelse

Relaterede forslag:

06.05.2014 B 117: Pålægge regeringen at kræve et velfærdsforbehold i EU

25.03.2014 L 160: Ophævelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud og indførelse af bopælskrav også for børn omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

11.03.2014 B 60: Udbetaling af børne- og ungeydelser og børnetilskud i overensstemmelse med dansk lovgivning

18.02.2014 B 50: Målretning af børne- og ungeydelsen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?