L 38: Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. (Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.).)

L 38: Loft over interbankgebyrer

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 38

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)

Fremsat dato: 29.10.2015

Vedtaget dato: 08.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 38 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det overordnede formål med lovforslaget er at gennemføre de regler, som følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner, der trådte i kraft den 8. juni 2015.

Lovforslaget indeholder forslag om, at erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for størrelsen af det interbankgebyr, som en udbyder må tilbyde eller kræve i forbindelse med gennemførsel af en indenlandsk debetkorttransaktion.

Det er hensigten, at erhvervs- og vækstministeren med den nye bemyndigelse vil give mulighed for, at udbydere af betalingstjenester indtil den 9. december 2020 anvender et gennemsnitligt interbankgebyr på højst 0,2 pct. af den gennemsnitlige årlige transaktionsværdi af debetkorttransaktioner inden for hver betalingskortordning. Denne løsning vil skabe størst mulig fleksibilitet i forhold til gebyrstrukturen på det danske betalingskortmarked inden for rammerne af forordningen.

Med lovforslaget forslås det endvidere, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får det primære ansvar for at føre tilsyn med forordningen - nærmere bestemt artikel 3-11 -, og at Forbrugerombudsmanden skal føre tilsyn med forordningens artikel 12.

Slutteligt foreslås det, at overtrædelse af forordningen kan straffes med bøde. En overtrædelse af forordningen sidestilles hermed med de eksisterende bestemmelser i betalingstjenesteloven.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.10.15
1. behandling
06.11.15
2. behandling
19.11.15
3. behandling
04.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.10.15
Afstemning start
05.11.15
Afstemning slut
04.12.15

Emneord: finansiel virksomhed gebyrer

Relaterede forslag:

30.10.2015 L 37: Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter m.v.

30.01.2015 L 129: Kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber i Grønland

30.01.2015 L 128: Kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber på Færøerne

19.12.2014 L 105: Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD)

19.12.2014 L 100: Restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?