L 126: Målretning af befordringsrabatordningen (Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser. (Målretning af befordringsrabatordningen).)

L 126: Befordringsrabat til studerende

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 126

Fremsat af: Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V)

Fremsat dato: 25.02.2016

Vedtaget dato: 19.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udvalg: Uddannelses- og Forskningsudvalget (UFU)

L 126 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Efter lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 10. oktober 2013, gives der rabat på abonnementskort til befordring med bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik. Den studerende har en egenbetaling, der i 2016 udgør 20,50 kr. pr. dag, og får 100 pct. rabat på den del af abonnement?skortets pris, der ligger ud over egenbetalingen. Rabatten gives alene på abonnementskort, der dækker strækningen mellem den studerendes bopæl og uddannelsessted. En lignende befordringsrabatordning gælder for uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser og er reguleret af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 773 af 10. juni 2015.

Baggrunden for lovforslaget, der er en del af finanslovsaftalen for 2016, er, at den samlede udgift til befordringsraba?tordningerne for uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser og studerende ved videregående uddannelser er steget med ca. 310 mio. kr. fra 2011 til 2014, hvilket er en stigning på knap 80 pct.

En del af udgiftsstigningen skal ses i lyset af, at befordringsrabatordningerne er blevet udvidet ved politiske aftaler med henblik på at gøre det billigere og mere attraktivt for unge – særligt uddannelsessøgende på ungdomsuddannelser – at benytte kollektiv trafik. En del af udgiftsstigningen for studerende ved videregående uddannelser kan dog i højere grad siges at være utilsigtet.

Det foreslås på den baggrund at målrette befordringsrabatordningen for studerende i videregående uddannelser ved at nedsætte rabatten på de dyreste abonnementskort. Det foreslås således, at der alene ydes 50 pct. rabat på den del af abonnementskortets pris, der ligger over 2.071 kr. pr. måned, hvilket svarer til 69,03 kr. pr. dag. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges dog efter forslaget til at fastsætte regler, hvorefter ændringen af befordringsrabatordningen ikke finder anvendelse for studerende, der er bosat i landdistriktskommunerne. Disse vil derfor fortsat kunne opnå samme rabat som i dag.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
17.03.16
2. behandling
10.05.16
3. behandling
17.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
17.05.16

Emneord: befordringsrabat

Relaterede forslag:

30.04.2014 L 187: Befordringsrabat og -godtgørelse til studerende ved videregående uddannelser, der berettiger til statens uddannelsesstøtte, og afskæring af godtgørelse efter en kilometersats i perioder med fjernundervisning m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?