L 115: Mulighed for, at ikkeautoriserede personer kan udføre priktest (Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Mulighed for, at ikkeautoriserede personer kan udføre priktest).)

L 115: Udførelse af priktest

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 115

Fremsat af: Liselott Blixt (DF), Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Jeppe Jakobsen (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 06.02.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget (SUU)

L 115 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Fremsættelsestalen er ikke tilgængelig - her er i stedet forslagsstillernes resume:

Formålet med lovforslaget er at gøre det nemmere og mere tilgængeligt at få foretaget en priktest, f.eks. til måling af blodsukker.

Efter gældende regler er det kun læger eller lægers medhjælpere, der må foretage en priktest på tredjemand. Med lovforslaget ønskes det, at priktest omfattes af samme undtagelse i loven som akupunktur, så også personer, der ikke er autoriserede i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, kan bistå med at udføre selve priktesten. Det vil fortsat kun være autoriserede sundhedspersoner, der kan bestemme en diagnose og behandling.

Loven træder i kraft den 1. juni 2016.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.02.16
1. behandling
01.04.16
2. behandling
26.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.02.16
Afstemning start
13.02.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: priktest autorisation

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?