L 141: Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljøloven og forskellige andre love. (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).)

L 141: Arbejdsskadesikring

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 141

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 26.02.2016

Vedtaget dato: 03.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 141 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen ønsker med planen ”Bedre balance – Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder” at overflytte konkrete sagsbehandlingsopgaver vedrørende personskader til ATP.

ATP har mange års erfaring med administration i stor skala. De har vist, at de formår at håndtere sagsbehandling sikkert og effektivt. Den erfaring mener regeringen, at sagerne på arbejdsskadeområdet kan drage stor nytte af.

Lovforslaget er en del af udmøntningen af overflytningen af opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP.

Formålet med lovforslaget er at overdrage Arbejdsskadestyrelsens nuværende opgaver vedrørende sagsbehandling af personskader og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssik-rings opgaver vedrørende finansiering af udgifter til erstatning m.v. og udbetaling af erstatning m.v. på erhvervssygdomsområdet til den nyoprettede institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Samtidig fremsættes yderligere et lovforslag, hvorved den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oprettes, og der fastlægges den organisatoriske ramme herfor. Der henvises til lovforslag nr. L …

Med lovforslaget bestemmes det, at Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver efter arbejdsskadesikringsloven og en række andre love om personskade overdrages til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ved lovforslaget foretages derudover de nødvendige ændringer i anden lovgivning, hvori der henvises til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Lovforslaget indeholder endvidere ændringer som følge af, at behandlingen af klagesager efter arbejdsløshedsforsikringsloven m.v., overføres fra Arbejdsskadestyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Lovforslaget indebærer ikke ændringer i tilskadekomnes eller forsikringsselskabernes rettigheder og pligter efter arbejdsskadesikringsloven.

Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.16
1. behandling
03.03.16
2. behandling
21.04.16
3. behandling
26.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.16
Afstemning start
04.03.16
Afstemning slut
26.04.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?