L 152: Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland.(Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).)

L 152: Arbejdsskadesikring i Grønland

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 152

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Grønlandsudvalget (GRU)

L 152 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen ønsker med planen ”Bedre balance – Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder” at overflytte konkrete sagsbehandlingsopgaver vedrørende personskader til ATP.

ATP har mange års erfaring med administration i stor skala. De har vist, at de formår at håndtere sagsbehandling sikkert og effektivt. Den erfaring mener regeringen, at sag?erne på arbejdsskadeområdet kan drage stor nytte af.

Lovforslaget er en del af udmøntningen af overflytningen af opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP.

Formålet med lovforslaget er at overdrage Arbejdsskadestyrelsens nuværende opgaver vedrørende sagsbehandling af personskader i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland til den nyoprettede institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Endvidere overføres Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver vedrørende finansiering og udbetaling af erstatning m.v. på erhvervssygdomsområdet efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I relation til administrationen af arbejdsskadesikringsloven i Grønland forudsættes det, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opretholder Center for Arbejdsskader i Nuuk med løsningen af de nuværende opgaver i relation til lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Lovforslaget indebærer ikke ændringer af tilskadekomnes eller forsikringsselskabernes rettigheder og pligter efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Lovforslaget er en del af en samlet lovpakke, der tilsammen opretter den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og overflytter opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring dertil. Lovpakken består af yderligere to lovforslag, der er under behandling i Folketinget. Der henvises til lovforslag nr. L 140 og nr. L 141.

Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
28.04.16
2. behandling
31.05.16
3. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
03.06.16

Emneord: grønland

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 72: Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.

31.03.2016 L 155: Kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale

05.11.2015 L 42: Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.

05.11.2015 L 41: Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.

29.10.2015 L 35: Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?