Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 112: Præcisering af anvendelsesområdet i forhold til psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder. (Præcisering af anvendelsesområdet i forhold til psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.).)

L 112: Præcisering af anvendelsesområdet i forhold til psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 112

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 10.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 112 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at præcisere, at arbejdsmiljøloven omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Lovforslaget udmønter det ene af de tre initiativer, som jeg lancerede i august 2012 om en styrket indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøloven indeholder i § 1 en formålsbestemmelse, hvorefter det med loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

§ 1 blev indført med arbejdsmiljøloven i 1975 og er ikke blevet ændret siden. Det fremgår af bemærkningerne fra 1975 til § 1, at loven omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Da ingen skal være i tvivl om, at det er sådan, foreslås det præciseret direkte i lovteksten.

Lovforslaget har endvidere til formål at samle certifikatreglerne i arbejdsmiljølovgivningen samt at gennemføre mindre justeringer af arbejdsmiljøcertifikatordningen. Endelig foreslås mindre strafferetlige og ordensmæssige ændringer.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
10.01.13
1. behandling
17.01.13
2. behandling
02.04.13
3. behandling
04.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
10.01.13
Afstemning start
14.02.13
Afstemning slut
03.04.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?