L 83: Undtagelse af frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger fra eksterne registre m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Undtagelse af frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger fra eksterne registre m.v.).)

L 83: Frivilligt arbejde og arbejdspladsvurdering

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 83

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 26.11.2014

Vedtaget dato: 23.01.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 83 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen ønsker at gøre det lettere at være frivillig. Samtidig har de store interesseorganisationer på idrættens område længe ønsket at afskaffe arbejdspladsvurderinger (APV) ved frivilligt foreningsarbejde.

Dette lovforslag har derfor til formål at undtage arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter for en almennyttig forening, der ikke har fortjeneste som formål, fra krav om arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation (AMO). Dette frivillige arbejde vil herefter fortsat være omfattet af arbejdsmiljølovens øvrige bestemmelser.

Regeringen finder det endvidere helt uacceptabelt, at nogle ansatte udsættes for vold, trusler eller anden krænkende adfærd, der er relateret til deres arbejde, når de har fri. I dag har arbejdsgiveren pligt til at forebygge, at ansatte udsættes for vold, trusler og anden krænkende adfærd, når de ansatte er på arbejde.

Forslaget indebærer, at der skabes hjemmel til at fastsætte, at visse bestemmelser i arbejdsmiljøloven, som primært handler om arbejdets udførelse, også skal gælde arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd, der finder sted uden for arbejdstiden.

Endvidere skabes hjemmel til at fastsætte regler om retningslinjer og vejledning til ansatte om håndtering af vold, trusler og anden krænkende adfærd samt regler om opfølgning på sådanne episoder.

Bemyndigelsen vil alene blive benyttet til at fastsætte pligter, som arbejdsgiveren kan løfte i forbindelse med planlægningen, tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet, ligesom pligterne alene vil omhandle forhold, som arbejdsgiveren har rådighed over. Arbejdsgiveren får således ikke pligter i forhold til den ansattes private forhold eller ageren i fritiden.

Regeringen ønsker, at arbejdsmiljøindsatsen i højere grad målrettes de virksomheder, der har de største problemer med arbejdsmiljøet. En sådan målretning kræver, at Arbejdstilsynet fremadrettet får bedre muligheder for at finde de virksomheder, hvor der er forhøjet risiko for dårligt arbejdsmiljø. Til brug herfor har Arbejdstilsynet behov for at få adgang til at indhente flere oplysninger fra eksterne registre.

Desuden ønsker regeringen at fortsætte Arbejdstilsynets indsats mod social dumping i relation til arbejdsmiljø for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle på det danske arbejdsmarked. Til det brug har Arbejdstilsynet også behov for at få adgang til at indhente flere oplysninger fra eksterne registre.

Derfor foreslås det, at Arbejdstilsynet får adgang til at indhente en række eksterne data, som fx oplysninger om sygedagpenge, der yderligere kan kvalificere udtagningen af virksomheder til Arbejdstilsynets tilsyn.

Endelig indeholder lovforslaget enkelte andre ordensmæssige ændringer.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.11.14
1. behandling
09.12.14
2. behandling
20.01.15
3. behandling
22.01.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.11.14
Afstemning start
03.12.14
Afstemning slut
21.01.15

Emneord: frivilligt arbejde frivillig vold på arbejdet

Relaterede forslag:

26.02.2015 B 79: Ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

17.12.2014 L 101: Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde

04.04.2014 B 99: Ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?