Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 169: Regulering af de godkendte udbyderes virksomhed, sanktioner, forsøgsvirksomhed m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Regulering af de godkendte udbyderes virksomhed, sanktioner, forsøgsvirksomhed m.v.).)

L 169: Regulering af de godkendte udbyderes virksomhed, sanktioner, forsøgsvirksomhed m.v.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 169

Fremsat af: Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 28.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 169 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget vil der blive skabt grundlag for en mere overskuelig regulering af den måde, arbejdsmarkedsuddannelser udbydes på, samtidig med, at lovens regler om muligheden for at gribe ind over for godkendelserne i anledning af misbrug udfoldes, hvorved reglerne tydeliggøres. Hensigten hermed er både at begrænse misbrug af de offentlige midler og at sikre smidighed og fleksibilitet i systemet, så arbejdsmarkedsuddannelserne også i fremtiden vil være rustet til at opfylde behovet for efter- og videreuddannelse af faglærte og ufaglærte.

Der foreslås endvidere indført hjemmel til forsøgsvirksomhed vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser, hjemmel til at opfylde internationale aftaler og til nærmere at afgrænse målgruppen for den uddannelse, som i dag ifølge lovens ord er tiltænkt flygtninge og indvandrere, men som ifølge forslaget fremover i overensstemmelse med den reelle praksis i dag skal betegnes tosprogede.

Herudover foreslås en række ændringer af mere administrativ karakter, blandt andet med henblik på, at reglerne om beviser m.v. kan være tidssvarende, og med henblik på tydeliggørelse af forholdet mellem godkendelsesreglerne i arbejdsmarkedsuddannelsesloven og tilskudsreglerne i lov om åben uddannelse.

Der stilles forslag om, at loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til det høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.02.13
1. behandling
14.03.13
2. behandling
02.05.13
3. behandling
07.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.02.13
Afstemning start
10.04.13
Afstemning slut
06.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?