L 63: Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge (Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge).)

L 63: Skift af dagpengesats

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 63

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 15.11.2016

Vedtaget dato: 20.12.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 63 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Under visse betingelser kan et medlem modtage arbejdsløshedsdagpenge under deltagelse i en ph.d.-uddannelse efter ansættelsesperiodens udløb, hvis uddannelsen efter aftale med uddannelsesinstitutionen gennemføres som en deltidsuddannelse med et timetal på under 20 timer pr. uge.

Det har aldrig har været meningen med dagpengesystemet, at dette skal virke som en uddannelsesstøtte- eller forskerstøtteordning. Brugen af muligheden er efter regeringens opfattelse ikke forenelig med formålet med lovgivningen. Der er således ikke overensstemmelse mellem dagpengelovgivningen på den ene side eller SU-lovgivningen og reglerne om ph.d.-ansættelser på den anden side.

Det foreslås, at muligheden for at modtage arbejdsløshedsdagpenge samtidig med deltagelse i en ph.d.-uddannelse, ophæves.

Efter gældende regler nedsættes dagpengenes størrelse i visse situationer til unge under 25 år. I forhold til indførelsen af et månedsbaseret dagpengesystem pr. 1. juli 2017 betyder det, at a-kasserne i de tilfælde, hvor der skal ske et satsskifte i løbet af en måned udbetale dagpenge med to forskellige satser. Det er uhensigtsmæssigt og administrativt tungt og understøtter ikke bestræbelserne på en øget digitalisering af dagpengesystemet.

Det foreslås, at tidspunktet for skift af sats efter ungereglerne sker fra den 1. i den måned, der følger efter den måned, hvori forhold som betinger et satsskifte, indtræder.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkninger hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.11.16
1. behandling
15.11.16
2. behandling
13.12.16
3. behandling
15.12.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.11.16
Afstemning start
22.11.16
Afstemning slut
15.12.16

Emneord: dagpenge

Relaterede forslag:

02.05.2016 L 182: Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.

02.05.2016 L 181: Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.

08.10.2014 B 3: Halvering af genoptjeningsperioden for arbejdsløshedsdagpenge

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

19.02.2014 B 52: Forslag til beslutningsforslag om afskaffelse af G-dage

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?