L 101: Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde (Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde).)

L 101: Fradrag for frivilligt arbejde

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 101

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 17.12.2014

Vedtaget dato: 26.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 101 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget udmønter det første af de 10 initiativer i regeringsudspillet Lettere at være frivillig, som blev lanceret den 8. oktober 2014.

De 10 initiativer i udspillet skal understøtte en stærk, frivillig sektor, som ikke møder barrierer i form af unødigt besværlige regler og bureaukrati. Initiativerne tager udgangspunkt i de udfordringer og barrierer, som den frivillige sektor selv har peget på.

Dette initiativ har til formål at bidrage til at mindske barrierer for frivillighed, således at der skabes bedre vilkår for frivillige på dagpenge, efterløn og fleksydelse.

Det er hensigten med initiativet, at ledige og efterløns- og fleksydelsesmodtagere skal have bedre mulighed for at bidrage med en frivillig, ulønnet indsats uden fradrag i deres ydelser – så længe den frivillige indsats ikke erstatter lønnet arbejdskraft og ikke forlænger ledighedsperioden for den ledige.

Det foreslås, at dagpenge-, efterløns- og fleksydelsesmodtagere i en toårig forsøgsperiode får mulighed for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer, foreninger mv. i op til 15 timer om ugen, uden at det medfører fradrag i ydelsen. Der er tale om udvidelse af den nuværende 4-timers begrænsning.

Forslaget skønnes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for det offentlige udover udgifterne til en evaluering af forsøget. Evalueringen forventes at medføre udgifter på 1 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 23. marts 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
17.12.14
1. behandling
15.01.15
2. behandling
24.02.15
3. behandling
26.02.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
17.12.14
Afstemning start
24.12.14
Afstemning slut
25.02.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. februar 2015

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. februar 2015

Emneord: frivilligt arbejde

Relaterede forslag:

26.11.2014 L 83: Undtagelse af frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger fra eksterne registre m.v.

18. Dec 2014 13:18

Jeg syntes det er fantastisk man tager fat på dette problem. Det er jo absurd at man ikke må lave frivilligt arbejde i mere end 4 timer om ugen blot fordi man er ledig. Det er bestemt ikke utænkeligt at man kunne tilegne sig ny viden og dygtiggøre sig inden for sit fag gennem frivilligt arbejde.

19. Dec 2014 12:00
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg er helt enig. Men grænsen på 15 timer virker arbitrær - gad vide hvordan, de har fundet frem til den?

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?