L 152: Bemyndigelse til ændringer af Ringsted Station med dertil hørende anlæg (Forslag til lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. (Bemyndigelse til ændringer af Ringsted Station med dertil hørende anlæg).)

L 152: Ombygning af Ringsted Station

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 152

Fremsat af: Transportminister Magnus Heunicke (S)

Fremsat dato: 12.03.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 152 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indgår som en del af transportaftalen af 21. marts 2013 »En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.« mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, hvorved der blev truffet beslutning om at ombygge Ringsted Station med henblik på en hastighedsopgradering. Der er afsat 349 mio. kr. (i 2014-priser) til anlægget, der påtænkes finansieret fra Infrastrukturfonden.

Lovforslaget bidrager til at øge hastigheden gennem Ringsted Station, således at rejsetiden mellem København og Odense reduceres med ca. 1 minut. Hermed medvirker forslaget til at realisere målet om en rejsetid på 1 time mellem København og Odense. Samtidig forbedres regulariteten.

Lovforslaget indebærer, at transportministeren bemyndiges til at foretage ombygninger m.v. af Ringsted Station med tilhørende anlæg og til at etablere et nyt godsspor på ca. 650 m med henblik på at forbedre adgangen til den eksisterende godsterminal.

Anlægsarbejderne planlægges påbegyndt i midten af 2015 og afsluttet, således at anlægget er klar til brug i 2018, samtidig med at den nye bane København-Ringsted planlægges åbnet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.03.14
1. behandling
25.03.14
2. behandling
3. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.03.14
Afstemning start
19.03.14
Afstemning slut
09.10.14

Emneord: jernbane ringsted transport

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 162: Klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

04.04.2016 B 161: Klimatiltag ved begrænsning i transportvæksten via planlægning og kørselsafgifter

15.03.2016 B 90: Overdragelse af den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten

04.12.2015 L 74: Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser

11.03.2015 L 162: Forslag til jernbanelov

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?