L 143: Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertil hørende anlæg (Forslag til lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertil hørende anlæg).)

L 143: Jernbanestrækning København-Ringsted over Køge

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 143

Fremsat af: Transportminister Magnus Heunicke (S)

Fremsat dato: 25.02.2015

Vedtaget dato: 21.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 143 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget skal ses på baggrund af den politiske aftale »En moderne jernbane – udmøntningen af Togfonden DK« den 14. januar 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten, hvorved der er truffet beslutning om at etablere en niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg. Den niveaufri udfletning kan anlægges for 357 mio. kr., som påtænkes finansieret af Togfonden DK.

Lovforslaget bidrager til at reducere trafikale konflikter mellem Øresundsbanen og Den nye bane København-Ringsted ved at etablere en niveaufri krydsning af de to baner ved Ny Ellebjerg. Den niveaufri udfletning vil skabe mulighed for bedre regularitet og mere fleksible køreplaner. Den er samtidig en forudsætning for etablering af Ring Syd-projektet, der omfatter etablering af en ny hurtig togforbindelse for fjern- og regionaltog til Københavns Lufthavn via Ny Ellebjerg Station.

Lovforslaget indebærer, at transportministeren bemyndiges til at etablere en niveaufri udfletning, som anlægges mellem Ny Ellebjerg Station og Vigerslev Allé Station i form af et dæmningsanlæg og 2 jernbanebroer over henholdsvis Den nye bane København-Ringsted og Vigerslev Allé. Mellem broen over Vigerslev Allé og i området ved H/F Danshøj og H/F Dan erstattes dæmningsanlægget med en lodret spunsvæg. Der er dermed ikke behov for at ekspropriere kolonihaver i forbindelse med etablering af anlægget.

Anlægsaktiviteterne forventes gennemført i 2017-2018, så anlægget står klar samtidig med, at Den nye bane København – Ringsted planlægges åbnet i slutningen af 2018. Den niveaufri udfletning ibrugtages i forbindelse med Signalprogrammets udrulning i 2019.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.15
1. behandling
11.03.15
2. behandling
16.04.15
3. behandling
21.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.15
Afstemning start
04.03.15
Afstemning slut
21.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 9. april 2015

Emneord: jernbane togdrift

Relaterede forslag:

15.03.2016 B 90: Overdragelse af den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten

11.03.2015 L 162: Forslag til jernbanelov

26.03.2014 L 173: Ændring af lov om jernbane

26.03.2014 L 172: Nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger

12.03.2014 L 152: Bemyndigelse til ændringer af Ringsted Station med dertil hørende anlæg

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?