L 47: Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.).)

L 47: Krav til andelsboligforeninger

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 47

Fremsat af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)

Fremsat dato: 30.10.2014

Vedtaget dato: 11.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: By- og Boligudvalget (BYB)

L 47 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

I 2013 indførte regeringen regler, der sikrer større gennemsigtighed ved handel med andelsboliger.

Med dette lovforslag tages yderligere initiativ til at sikre tilliden til andelsboligmarkedet.

Hovedformålet er at sikre, at andelsboligforeninger fremover stiftes på et solidt økonomisk fundament, og at der skabes større gennemsigtighed om økonomien for de potentielle andelshavere, der vil være med til at stifte andelsboligforeningen.

Hermed forhindres, at nye andelsboligforeninger fremover løber ind i tilsvarende økonomiske problemer, som har ramt nogle andelsboligforeninger de senere år.

Lovforslaget indeholder 3 elementer:

1) En skærpelse af kravene til stiftelse af private andelsboligforeninger ved at:

• hæve grænsen for minimumsdeltagelse ved stiftelse af andelsboligforeninger fra 1/3 til 60 pct. af lejerne

• indføre krav om, at der skal foreligge budgetter og sammenlignelige budgetter før en andelsboligforenings erhvervelse af en ejendom

2) En udvidelse af pligten til at indberette finansielle nøgleoplysninger om lån ydet til andelsboligforeninger til at omfatte andre långivere end penge- og realkreditinstitutter

3) Indførelse af obligatorisk CVR-registrering af andelsboligforeninger

Samlet set skønnes lovforslaget ikke at medføre offentlige merudgifter. Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.10.14
1. behandling
13.11.14
2. behandling
09.12.14
3. behandling
11.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.10.14
Afstemning start
06.11.14
Afstemning slut
10.12.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: andelsboliger andelsboligforeninger boligmarked

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 142: At give andelsboligforeninger mulighed for at omdanne andelsboliger til ejerboliger

26.03.2015 B 112: Et mere overskueligt andelsboligmarked

14.01.2015 L 108: Støtte til nedrivning af hele afdelinger

26.02.2014 L 137: Formidling af fast ejendom

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?