L 108: Støtte til nedrivning af hele afdelinger (Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til nedrivning af hele afdelinger).)

L 108: Nedrivning af hele afdelinger

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 108

Fremsat af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)

Fremsat dato: 14.01.2015

Vedtaget dato: 26.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: By- og Boligudvalget (BYB)

L 108 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

I Vækstpakke 2014 indgår, at regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er enige om følgende initiativ:

»En række almene boligafdelinger i landets yderområder oplever en vigende efterspørgsel, som gør, at afdelingerne ikke kan videreføres eller oplever betydelige lejetab. Det kan bl.a. betyde, at en række gode og energieffektive almene boliger står tomme, idet balancelejen ikke er konkurrencedygtig på det lokale boligmarked. Det aftales, at problemet tages op i efterårets forhandlinger om den fremtidige anvendelse af Landsbyggefondens midler med henblik på at muliggøre yderligere nedrivninger.«

På den baggrund er der den 2. december 2014 indgået aftale mellem ovennævnte parter om at afsætte en del af den samlede nedrivningsramme i Landsbyggefonden til nedrivning af hele almene boligafdelinger.

Lovforslaget indeholder ændringer af almenboligloven således, at Landsbyggefonden får mulighed for at støtte nedrivningen af hele almene afdelinger, som har en høj vedvarende boligledighed, som er opført for mindst 25 år siden og som efter Landsbyggefondens vurdering ikke kan videreføres. Det foreslås samtidig, at Landsbyggefonden kan anvende indtil 200 mio. kr. af nedrivningsrammen hertil. Da hele afdelingen nedrives, og der derfor ikke er lån, der kan videreføres, ydes støtten som tilskud.

I forlængelse heraf foreslås, at boligorganisationer og kommuner får mulighed for at støtte nedrivning af hele afdelinger, idet dette ikke er muligt efter de gældende regler.

Forslaget vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

Forslaget medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet og der er ingen miljømæssige konsekvenser.

Forslaget vurderes at være i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om kompensation til virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse og indeholder ikke EU-retlige aspekter herudover.

Forslaget foreslås at træde i kraft i den 1. marts 2015.

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.01.15
1. behandling
22.01.15
2. behandling
24.02.15
3. behandling
26.02.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.01.15
Afstemning start
21.01.15
Afstemning slut
25.02.15

Emneord: almene boliger nedrivning boligmarked

Relaterede forslag:

26.03.2015 B 112: Et mere overskueligt andelsboligmarked

14.01.2015 L 109: Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

14.01.2015 L 107: Anvendelse af Landsbyggefondens midler m.v.

30.10.2014 L 47: Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.

26.02.2014 L 137: Formidling af fast ejendom

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?