Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 189: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering).

L 189: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 189

Fremsat af: Carsten Hansen (S)

Fremsat dato: 11.05.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: By- og Boligudvalget (BYB)

L 189 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 10. maj 2012 indgået aftale om forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering med henblik på at understøtte beskæftigelsen i 2013-2015 og således, at nedslidte og udsatte boligområder hurtigere kan få et tiltrængt løft.

Nærværende lovforslag udmønter aftalen. Med forslaget forhøjes investeringsrammen i 2012 med 4.100 mio. kr., således at den i alt udgør 6.803 mio. kr. (2012-priser).

Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Lovforslaget vurderes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for kommunerne.

Den foreslåede forøgelse af Landsbyggefondens tilsagn vil i en periode øge aktiviteten i bygge- og anlægssektoren. Forslaget vurderes at styrke beskæftigelsen med 1.500 personer i hvert af årene 2013-2015. Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet eller administrative konsekvenser for borgerne.

Lovforslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser og indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Det foreslås, at lovændringen træder i kraft den 1. juli 2012.

Lovforslaget er sendt i høring umiddelbart inden fremsættelsen. Baggrunden herfor er, at boligaftalen først blev indgået den 10. maj 2011.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.05.12
1. behandling
22.05.12
2. behandling
11.06.12
3. behandling
13.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.05.12
Afstemning start
24.05.12
Afstemning slut
12.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?