L 193: Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.))

L 193: Barselstillæg til kontanthjælpsmodtagere mm

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 193

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 07.05.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 193 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder en række konsekvensrettelser og præciseringer i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som følge af implementeringen af kontanthjælpsreformen. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med de vedtagne ændringslove nr. 894 og 895 af 4. juli 2013 samt nr. 1612 af 26. december 2013.

Det foreslås i lovforslaget at indføre et barselstillæg, som uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp og unge jobparate modtagere af kontanthjælp får ret til, når de har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption i kontanthjælpssystemet.

I lovforslaget foreslås endvidere en række rettelser og præciseringer i reglerne om:

  • kontaktforløb for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere
  • fastsættelse af lønnen for kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere i ansættelse med lønskud hos offentlige arbejdsgivere
  • aktivitetstillæg i de helt særlige tilfælde, hvor en person har særligt komplekse (helbredsmæssige/sociale) udfordringer
  • mulighed for at fortsætte med at modtage uddannelseshjælp i op til to måneder, når uddannelsen påbegyndes på baggrund af et uddannelsespålæg
  • opgørelse om forudgående ledighed for så vidt angår ansættelse med privat løntilskud, jobrotation og voksenlærling
  • fradrag i hjælpen ved forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Herudover indeholder lovforslaget en række konsekvensændringer af lovteknisk karakter.

Lovforslaget indeholder ingen økonomiske konsekvenser.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2014. Bestemmelser om barselstillæg foreslås at få virkning fra 1. januar 2014, der vil dermed kunne ske efterbetaling vedrørende en eventuel periode med ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption, som personen ikke har modtaget aktivitetstillæg for.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.05.14
1. behandling
13.05.14
2. behandling
04.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.05.14
Afstemning start
14.05.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014

Emneord: barselstillæg barsel kontanthjælp

Relaterede forslag:

14.12.2016 B 32: Afskaffelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen m.v

05.10.2016 L 4: Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.

03.02.2016 L 113: Kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.

17.12.2015 L 88: Ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

18.05.2015 L 205: Midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?