L 81: Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år,ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.).)

L 81: Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 81

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 19.11.2014

Vedtaget dato: 19.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 81 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2015 mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Det foreslås, at kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet afskaffes.

Lovforslaget indeholder desuden en række tiltag, som skal forbedre forholdene for en mindre gruppe kontanthjælpsmodtagere, som kan have særlige behov for støtte gennem målrettede initiativer. Det gælder især udsatte unge uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, som kan opleve en hverdag, hvor det er vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2015. Initiativet vedrørende afskaffelse af kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet træder i kraft 1. januar 2016. 2015 bliver et overgangsår, hvor afskaffelsen af den gensidige forsørgelsespligt har halv virkning, som i 2014.

De samlede direkte økonomiske konsekvenser af lovforslaget udgør i 2015 452 mio. kr. og 761,7 mio. kr. årligt i årene 2016-2018. Efter skat, tilbageløb og adfærdsmæssige konsekvenser skønnes de økonomiske konsekvenser i 2015 til 338,6 mio. kr. og 606,3 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.11.14
1. behandling
02.12.14
2. behandling
16.12.14
3. behandling
19.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.11.14
Afstemning start
26.11.14
Afstemning slut
18.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 10. december 2014

Emneord: gensidig forsørgerpligt forsørgere samlevende

Relaterede forslag:

27.03.2015 B 147: Klare regler for definitionen af enlige forsørgere og enlige pensionister.

13.01.2015 L 106: Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.

28.03.2014 B 73: Bedre forhold for forsørgere på erhvervsuddannelser

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?