L 116: Ændring af timefradraget ved arbejdsindtægter (Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Ændring af timefradraget ved arbejdsindtægter).)

L 116: Timefradrag ved indtægter

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 116

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 21.01.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 116 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Øget indkomstfremgang for kontanthjælpsmodtagere

Forslaget er en del af finanslovsaftalerne, og hæver fradraget i kontanthjælpen, så de modtagere, der arbejder på deltid, fremover har mindre nedgang i deres ydelse, end det er tilfældet i øjeblikket. Det vil også komme til at gælde for de, der modtager uddannelseshjælp. Fradraget hæves fra 14,58 til 25 kr i timen.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2014, indgået mellem regeringen (S, SF og RV), Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Aftaleparterne er enige om, at modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp skal have en større gevinst ved at tage arbejde, herunder på deltid.

Ifølge lovforslaget hæves fradraget for arbejdsindkomst og indtægter som led i tilbud mv. fra cirka 15 kr. til 25 kr. pr. udført arbejdstime. Det gælder både ved beregningen af uddannelseshjælp og kontanthjælp.

De samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget er samlet set offentlige merudgifter på 90 mio. kr. i 2014 og 130 mio. kr. fra 2015 og frem. Heraf skønnes statens merudgift at udgøre 26,0 mio. kr. i 2014 og 38,0 mio. kr. fra 2015 og frem. Kommunernes merudgift skønnes at udgøre 64,0 mio. kr. i 2014 og 92,0 mio. kr. fra 2015 og frem.

Ved en tekstanmærkning på finansloven for 2014 skal kommunerne anvende det forhøjede fradrag allerede fra 1. januar 2014. Lovforslaget følger således op på tekstanmærkningen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
21.01.14
1. behandling
28.01.14
2. behandling
18.02.14
3. behandling
20.02.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
21.01.14
Afstemning start
28.01.14
Afstemning slut
19.02.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014

Emneord: kontanthjælp timefradrag

Relaterede forslag:

14.12.2016 B 32: Afskaffelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen m.v

05.10.2016 L 4: Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.

03.02.2016 L 113: Kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.

18.05.2015 L 205: Midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?