L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.).)

L 13: Efterbetaling af forsørgelsesydelser

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 13

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 04.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 13 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget udmønter Aftale om ændring af formue- og fradragsreglerne i kontanthjælpslovgivningen ved efterbetaling af sociale ydelser, som Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), den 8. maj 2014 har indgået med Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Formålet med aftalen og dette lovforslag er at sikre, at personer, der får efterbetalt en social ydelse fx som led i en sag vundet ved Ankestyrelsen om retten til sygedagpenge, ikke efterfølgende mister deres uddannelses- eller kontanthjælp på grund af formue- og fradragsreglerne i kontanthjælpslovgivningen. Det fremgår endvidere af aftalen, at personer, der ikke har fået udbetalt den korrekte ydelse, og som derfor kan have stiftet gæld, skal have mulighed for fx at anvende efterbetalingen til at tilbagebetale gælden. Der skal derfor ses bort fra efterbetalingen i to år efter udbetalingen.

De ændrede regler vil også få betydning for ressourceforløbsydelse, hvor reglerne om fradrag af indtægter i kontant- og uddannelseshjælp finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår egne indtægter.

De samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget skønnes at udgøre offentlige merudgifter på 8,0 mio. kr. om året før skat og tilbageløb via afgiftssystemet. Heraf skønnes statens merudgift at udgøre 2,4 mio. kr. om året. Kommunernes merudgift skønnes at udgøre 5,6 mio. kr. heraf.

Aftalen er foreløbig udmøntet ved et aktstykke, hvorefter der i perioden 1. juni 2014 - 31. december 2014 ikke foretages fradrag i uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse for efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
21.10.14
2. behandling
02.12.14
3. behandling
04.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
03.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2014

Emneord: socialpolitik forsørgelsesydelser kontanthjælp sygedagpenge dagpenge

Relaterede forslag:

14.12.2016 B 32: Afskaffelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen m.v

15.11.2016 L 63: Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge

05.10.2016 L 4: Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.

02.05.2016 L 182: Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.

02.05.2016 L 181: Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?