L 183: Midlertidig huslejehjælp (Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Midlertidig huslejehjælp).)

L 183: Midlertidig huslejehjælp

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 183

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 30.04.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 183 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Øget kommunal mulighed for at støtte unge med husleje

Forslaget vil helt simpelt gøre det nemmere for kommuner at give midlertidig økonomisk hjælp til folk under tredive, der enten modtager SU, kontanthjælp, eller revalideringsstøtte, hvis de er i en udsat bolig og har svært ved at møde huslejen. Det kan foregå i op til seks måneder af gangen, og til gengæld skal den, der modtager hjælpen, indgå en administrationsaftale med kommunen og enten forsøge at finde en mere passende bolig til deres økonomiske situation eller deltage i rådgivning til, hvordan man håndterer sin gæld eller et lignende tiltag. Hjælpen kan kun udbetales, hvis personen ikke i øjeblikket kan flytte til et andet sted. Det skal ikke kompensere for

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen om finansloven for 2014 mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Det konservative Folkeparti.

Det foreslås, at kommunerne får øget mulighed for at yde hjælp til huslejeudgifter til personer under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation.

Forslaget skønnes at medføre merudgifter på 10 mio. kr. i 2014 og herefter 20 mio. kr. i 2015-2017. Der skal gennemføres en revision af ordningen inden udgangen af 2017, dvs. i folketingsåret 2017-2018.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.04.14
1. behandling
08.05.14
2. behandling
04.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.04.14
Afstemning start
07.05.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2014

Emneord: huslejehjælp socialpolitik huslejepriser

Relaterede forslag:

28.01.2016 L 111: Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.

27.03.2015 B 118: En økonomisk model til at forebygge social marginalisering

17.12.2014 L 97: Forenkling og modernisering af lejelovgivningen

19.11.2014 L 78: Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?