L 106: Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.).)

L 106: Fradrag i kontanthjælp for samlevers indtægt

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 106

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 13.01.2015

Vedtaget dato: 23.01.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 106 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at sikre, at den del af lovgivningen, der implementerer finanslovsaftalen om afskaffelse af kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet, bringes i overensstemmelse med indholdet af aftalen om finansloven for 2015 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Det fremgår af aftalen, at ophævelsen af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende skulle træde i kraft pr. 1. januar 2016 og indfases med halv virkning i 2015. Som det fremgår af mit brev til Folketingets formand og Beskæftigelsesudvalget af 30. december 2014, er reglen om, at der skal foretages fradrag for en samlevers indtægter i uddannelses- og kontanthjælpen beklageligvis blevet ophævet pr. 1. januar 2015 i stedet for pr. 1. januar 2016.

Det betyder, at kommunerne pr. 1. januar 2015 ikke har hjemmel til at foretage fradrag i en samlevers indtægter, hvilket ikke er i overensstemmelse med finanslovsaftalen, hvoraf fremgik, at samleverreglen skulle have halv virkning i 2015.

Med nærværende lovforslag skabes der atter hjemmel til at foretage fradrag for en samlevers indtægter i uddannelses- eller kontanthjælpen i perioden fra den 1. februar 2015 til den 31. december 2015.

Udbetaling af uddannelses- og kontanthjælp uden fradrag af en samlevers indtægter begrænses herved til januar måned 2015.

Den direkte merudgift i januar 2015 ved, at lovgivningen ikke var i overensstemmelse med finanslovsaftalen, er 22,3 mio. kr. efter skat, tilbageløb og adfærdsmæssige konsekvenser.

Hvis den nugældende overgangsbestemmelse om ophævelse af hjemmel til at foretage fradrag for en samlevers indtægter i hjælpen fra 1. januar 2015 forblev uændret, ville det medføre en merudgift i 2015 på 309,7 mio. kr., svarende til 267,7 mio. kr. efter skat, tilbageløb og adfærdsmæssige konsekvenser. Med nærværende lovforslag med ikrafttræden 1. februar 2015 reduceres merudgiften i 2015 med 283,9 mio. kr. eller 245,4 mio. kr. efter skat, tilbageløb og adfærdsmæssige konsekvenser.

Som følge af, at forslaget skal have virkning fra 1. februar 2015, ønskes forslaget vedtaget inden denne dato med henblik på ikrafttræden den 1. februar 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.01.15
1. behandling
15.01.15
2. behandling
20.01.15
3. behandling
22.01.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.01.15
Afstemning start
20.01.15
Afstemning slut
21.01.15

Emneord: gensidig forsørgerpligt

Relaterede forslag:

19.11.2014 L 81: Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?