L 169: Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.))

L 169: Tilskud til tandpleje

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 169

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 26.03.2015

Vedtaget dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 169 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen om finansloven for 2015 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Forslaget medfører en justering af ordningen om tandtilskud til tandpleje efter aktivlovens § 82 a, der understøtter, at flere i målgruppen modtager hjælp til tandbehandling inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Det foreslås således at nedsætte den årlige egenbetaling til 600 kr. for personer på 25 år eller derover, som efter gældende regler er omfattet af en egenbetaling på 800 kr. Desuden foreslås det, at kommunernes forhåndsgodkendelse af tilskud til tandbehandling, som overstiger 10.000 kr., skal gælde i en periode på 2 måneder fra kommunens afgørelse – også selv om ansøgeren ikke længere er omfattet af målgruppen.

Det foreslås endvidere, at kommunen skal oplyse om ordningen i forbindelse med kommunens opsøgende arbejde overfor socialt udsatte.

Det følger af aftalen om justering af reglerne, at ordningen skal evalueres et år efter loven ikrafttræden.

Forslaget vurderes ikke at medføre udgifter for det offentlige ud over, hvad der allerede er afsat i forbindelse med ordningens indførelse i 2013.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.15
1. behandling
09.04.15
2. behandling
12.05.15
3. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.15
Afstemning start
02.04.15
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 7. maj 2015

Emneord: tandpleje tandlæge

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?