Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 108: Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi (Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi).)

L 108: Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 108

Fremsat af: Holger K. Nielsen (SF)

Fremsat dato: 18.12.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 108 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Forslaget er en del af Energiaftale 2012 samt Solcelle­aftalen, der er indgået mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Dette lovforslag udmønter den del af finansieringen af de to aftaler, der vedrører indførelse af en forsyningssikkerhedsafgift på de fossile brændsler i energiafgiftslovene.

Forsyningssikkerhedsafgiften på de fossile brændsler indeholder to elementer, henholdsvis en stigning i energiafgifterne på de fossile brændsler til rumvarme samt en afgiftslempelse for det private erhvervsliv (momsregistrerede virksomheder).

Stigningerne i energiafgifterne på de fossile brændsler til rumvarme foreslås at gælde for både husholdninger og erhverv. De gennemføres ved at forhøje afgiftssatserne i energiafgiftslovene på de fossile brændsler (gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene). Lempelsen af afgiftsbelastningen for det private erhvervsliv foreslås gennemført ved en reduktion af energiafgifterne på brændsler og elektricitet til procesformål. Lempelsen skal bidrage til at sikre konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv.

Finansieringen af Solcelleaftalen dækker perioden fra 2013-2020. Derfor foreslås det, at lovforslaget skal træde i kraft 1. februar 2013.

Helårsvirkningen ved lovforslaget er i 2013 ca. 865 mio. kr. efter tilbageløb, ændret adfærd og arbejdsudbud.

Forslaget sendes i høring samtidig med fremsættelsen. Det har af tidsmæssige årsager grundet forslagets tilknytning til Solcelleaftalen ikke været muligt at sende forslaget i høring forud for fremsættelsen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
18.12.12
1. behandling
11.01.13
2. behandling
24.01.13
3. behandling
29.01.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
18.12.12
Afstemning start
19.12.12
Afstemning slut
28.01.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?