L 171: Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner (Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner).)

L 171: Energiafgifter og befordringsfradrag

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 171

Fremsat af: Skatteminister Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 26.03.2014

Vedtaget dato: 27.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 171 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Nye regler for afgifterne til strøm

Forslaget er en justering af de eksisterende regler for, hvordan og hvor store afgifter, der er på forskellige typer elektricitet. Det gælder især for store skibe, der bruger strøm fra land, når de ligger til kaj. De har før været under eksisterende afgifter, men ville med denne lov kunne slippe billigere - afgiften sættes ned. Det har især betydning for skibe, der er krydstogtsfartøjer eller lignende størrelse - det skal være anvendt i en eller anden form for erhverv.

Forslaget sætter en afgift på biogas for at følge EU. Satsen bliver den minimale, EU tillader. Desuden får kraft- og varmeværker lov til at opgive deres brug af afgiftskrævende brændsel på

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget foreslås ændringer i energiafgiftslovene, lov om frikommuner og ligningsloven.

Efter forslaget lempes elafgiften for krydstogtskibe og andre større erhvervsmæssige skibe i havne. Skibenes forbrug af elektricitet fra land giver miljømæssige fordele.

Biogas, som i dag ikke er pålagt energiafgift, foreslås pålagt EU’s minimumsafgifter på gas. Det sker af hensyn til overholdelse af energibeskatningsdirektivet.

Der foreslås indført en valgmulighed for kraft-varme-værker, så de kan anvende timebaseret opgørelse ved fordeling af afgiftspligtige brændsler mellem produktion af elektricitet og varmeproduktion. Det er i overensstemmelse med Energiaftale 2012.

Der foreslås en objektiv regel til udvidet brug af registreringsafgiftsfri plejehjemsbusser i en forsøgsordning til erstatning for den gældende bemyndigelse i lov om frikommuner.

Endelig foreslås det, at pendlere, der er bosat i visse yderkommuner, og som pendler over 120 km dagligt mellem deres sædvanlige bopæl og arbejdsplads, kan anvende det forhøjede befordringsfradrag frem til og med 2018 eller i mindst 7 år fra det tidspunkt før udgangen af indkomståret 2018, hvor de bliver omfattet af ordningen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.14
1. behandling
10.04.14
2. behandling
20.05.14
3. behandling
27.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.14
Afstemning start
02.04.14
Afstemning slut
26.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 7. maj 2014

Emneord: energiafgifter befordringsfradrag

Relaterede forslag:

27.02.2015 B 87: Afgift på brændeovne i kollektivt energiforsynede områder

30.10.2014 L 41: Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder

30.10.2014 L 11: CO2-udledninger fra luftfart

10.10.2014 B 9: Forsøg med bundfradrag og progressiv afgift på energi og vand

30.04.2014 L 187: Befordringsrabat og -godtgørelse til studerende ved videregående uddannelser, der berettiger til statens uddannelsesstøtte, og afskæring af godtgørelse efter en kilometersats i perioder med fjernundervisning m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?