Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 171: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.).

L 171: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 171

Fremsat af: Thor Möger Pedersen

Fremsat dato: 25.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 171 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget skal ses som en del af Regeringens indsats for en sikre den biologiske mangfoldighed, beskyttelse af grundvandet og beskyttelse af arbejdstagere mod pesticidpåvirkninger. Med lovforslaget sker der en væsentlig grøn omlægning og skærpelse af indsatsen for at begrænse brugen af plantebeskyttelsesmidler og særligt for at begrænse brugen af de plantebeskyttelsesmidler, der udgør den største miljø- og sundhedsmæssige belastning. Forslaget til en ny afgiftsmodel forventes at nedbringe belastningen med ca. 40 pct.

Afgiften på plantebeskyttelsesmidler omlægges til en mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier. Biocidafgiften fortsætter som en værdiafgift. Prismærkerne forsvinder.

Den eksisterende afgift på pesticider er godkendt efter EU’s statsstøtteregler. Afgiftsomlægningen skal notificeres efter statsstøttereglerne.

Loven kan først træde i kraft efter EU-Kommissionens godkendelse.

De samlede provenuvirkninger skønnes at udgøre ca. 150 mio. kr. i varig virkning efter adfærdsændring. Provenuet er allerede tilbageført til erhvervet via en lettelse af jordskatterne.

Det foreslås, at Skatteministeren bemyndiges til at sætte forslaget i kraft efter EU’s godkendelse.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.04.12
1. behandling
03.05.12
2. behandling
07.06.12
3. behandling
12.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.04.12
Afstemning start
22.05.12
Afstemning slut
11.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?